Tutkimus: Liikunta voi hidastaa solujen ikääntymistä

8.2.2012

Liikunta saattaa yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan pidentää solujen elinikää ja siten mahdollisesti auttaa välttymään monilta sairauksilta. Havainto on mielenkiintoinen, sillä se saattaa osin selittää miksi liikunta on terveellistä.

Harvardin yliopiston tutkijaryhmä teki havaintonsa mittaamalla telomeerien pituuksia 7 800 naisen valkosolunäytteistä. Telomeerit ovat kromosomien päitä suojaavia rakenteita, jotka lyhenevät aina solun jakautuessa ja siten määräävät solujen ikää. Kun telomeerien pituus pienenee kriittiseksi, solu ei kykene enää jakautumaan vaan kuolee. Telomeerien lyhentyminen aiheuttaa myös kromosomien epävakautta ja altistaa sairauksille.

Kun tutkijat vertasivat telomeerimittausten tuloksia naisten fyysiseen aktiivisuuteen, he havaitsivat liikuntaa harrastavien ja muutenkin fyysisesti aktiivisten telomeerit jonkin verran pitemmiksi kuin vähän liikkuvien. Tämä havaittiin etenkin paljon liikkuvilla ja intensiivistä liikuntaa harrastavilla sekä aerobisia lajeja kuten juoksua tai pyöräilyä suosivilla. Yhteys ei selittynyt osallistujien painoindeksillä.

Tutkijat huomauttavat, että erot telomeerien pituudessa olivat vaatimattomia eikä ole varmaa vaikuttavatko ne käytännössä osallistujien solujen ikääntymiseen. Tämä on hyvinkin mahdollista, sillä monet elämäntavat ja sairaudet vaikuttavat telomeereihin. Ne ovat myös synnynnäisesti eripituisia eri yksilöillä

Tulokset julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Epidemiology 2012;DOI:10.1093/aje/kwr330)
http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2012/02/01/aje.kwr330.abstract