OKM ja STM asettivat yhteisen terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän

13.1.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat asettaneet yhteisen, terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän. SoveLin edustajana ohjausryhmässä on SoveLin hallituksen puheenjohtaja, Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Peltovuori.

Hallituskaudella 2007–2011 toimi kaksi erillistä, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asettamaa neuvottelukuntaa, jotka kumpikin käsittelivät terveyteen ja liikuntaan liittyviä asioita. Yhteisen ohjausryhmän perustamisella ministeriöt haluavat vahvistaa toimivaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Uuden ohjausryhmän toimikausi on 15.12.2011–31.5.2015.

Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän tehtävänä on muun muassa analysoida väestön fyysistä aktiivisuutta ja tunnistaa keskeiset kehittämisen alueet. Ohjausryhmä laatii uudet linjaukset terveyttä edistävän liikunnan edistämiseksi ja tekee toimenpideohjelman, johon sisältyy suunnitelma resurssien käytöstä ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta. Tavoitteena on mahdollisimman vahva yhteistoiminta ministeriöiden välillä.

Ohjausryhmä tehtävänä on seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ja selvittää, miten lainsäädäntö vaikuttaa terveyttä edistävään liikuntaan.

Lisäksi tehtävänä on vahvistaa liikunnan poikkihallinnollista yhteistyötä, luoda terveyttä edistävän liikunnan yhteistyö-, tiedotus- ja asiantuntijaverkosto sekä yhdenmukaistaa näkemyksiä eri väestöryhmien terveysliikuntasuosituksista.

Ohjausryhmän puheenjohtajia ovat johtaja Taru Koivisto (STM) ja ylijohtaja Riitta Kaivosoja (OKM). SoveLin puheenjohtajan Timo Peltovuoren lisäksi ohjausryhmään kuuluu SoveLin jäsenjärjestöistä liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteet

Tutustu myös: Ohjausryhmän kokoonpano

(päivitetty 17.1.2012/hh)