Soveltavan liikunnan tuki säilyy ennallaan

11.1.2012

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt vuoden 2012 valtionavustukset liikuntajärjestöille. SoveLin jäsenjärjestöistä Suomen CP-liitto sai 5 000 euron korotuksen.

Valtion tuki liikuntajärjestöille on tänä vuonna 1,1 miljoonaa euroa viimevuotista enemmän. Suurin osa lisätuesta on SLU:n kautta jaettavaa uutta seuratukea, joka kohdennetaan vähävaraisille perheille.

Lajiliittojen saama tuki kasvaa viime vuodesta 4,7 prosenttia ja muiden liikuntajärjestöjen saama tuki puoli prosenttia. Korotuksissa painotettiin järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärää sekä liiton kansainvälisen kilpailutoiminnan menestystä. Korotusta tukeen saivat myös liitot, jotka ovat yhdistäneet toimintaansa.

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun avustukset pysyivät viimevuotisella tasolla Suomen CP-liiton 5 000 euron ja Suomen Kuurojen Urheiluliiton 25 000 euron korotuksia lukuunottamatta. Yhteensä soveltavaan liikuntaan ja vammaisurheiluun myönnettiin 3 625 000 euroa. Tästä SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen osuus on 545 000 euroa.

Liikuntatoimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista yhteensä 42,42 miljoonalla eurolla. Avustusta sai yhteensä 124 järjestöä.

Teksti Heidi Hölsömäki


Lisätietoa:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksista ja luettelo avustussummista

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote seuratuen lisäyksestä