Julkilausuma: Kuntien tarjottava maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit yli 68-vuotiaille kuntalaisille

17.11.2011

Myös Ulvila tukee iäkkäiden kuntalaistensa uintiharrastusta, tosin ikäraja on Tule-väen toivomaa korkeampi. Esimerkiksi tänä syksynä Ulvila on tarjonnut yli 75-vuotiaille maksuttoman kymmenen kerran sarjakortin vapaa-aikakeskus Kaskelottiin. Kuva: Sami Perttilä / SoveLi
Myös Ulvila tukee iäkkäiden kuntalaistensa uintiharrastusta, tosin ikäraja on Tule-väen toivomaa korkeampi. Esimerkiksi tänä syksynä Ulvila on tarjonnut yli 75-vuotiaille maksuttoman kymmenen kerran sarjakortin vapaa-aikakeskus Kaskelottiin. Kuva: Sami Perttilä / SoveLi

Tuki- ja liikuntaelinjärjestöjä ja terveydenhuollon päättäjiä koolle kutsunut Tule-parlamentti vetosi päättäjiin. Koko parlamenttiväki asettui tukemaan Suomen Nivelyhdistyksen julkilausumaa, jonka mukaan kuntien on järjestettävä ikäihmisille subventoituja liikuntapalveluja.

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n koordinoimaan Tule-parlamenttiin Helsingin Musiikkitalolle kokoontui marraskuun alussa 120 järjestöjen ja terveydenhuollon vaikuttajaa keskustelemaan tuki- ja liikuntaelinterveyden haasteista kansallisella tasolla. Tule-sairauksien tehokkainta hoitoa on ennaltaehkäisy, jossa keskeisimmällä sijalla on liikunta. Tiedosta toimintaan on pitkä matka, joten Tule-parlamentissa haettiin myös konkreettisia ratkaisuja, kuinka tule-ongelmia voitaisiin vähentää.

Koko parlamenttiväki kannatti Suomen Nivelyhdistys ry:n edunvalvontaryhmän esittämää julkilausumaa, jonka mukaan kuntien tulisi Espoon kaupungin esimerkkiä noudattaen kustantaa uimahalli- ja kuntosalivuorot yli 68-vuotiaille kuntalaisille.

1,7 miljoonaa suomalaista kärsii erilaisista tuki- ja liikuntaelinsairauksista (tules), ja mielenterveysongelmien rinnalla tule-sairaudet ovat yleisin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden syy. Tule-vaivat kroonistuvine kipuineen aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnalle useiden miljardien eurojen vuotuiset kustannukset. Väestön ikääntyessä tule-ongelmien taakka kasvaa.

 

Teemana kuntoutus 


Neljännen kerran järjestetyn Tule-parlamentin teemana oli tällä kertaa kuntoutus. Tule-sairauksien kuntoutuksen yleinen ongelma on, että kuntoutuksen saaminen ajoissa, ennen sairauden pahenemista ja kroonistumista, toteutuu nykyisessä monikanavaisessa kuntoutusjärjestelmässä harvoin. Varhain saatu kuntoutus tuottaisi kuitenkin parhaat tulokset.

Tule-parlamentissa todettiin, että tarvittaisiin sekä työnantajien että työntekijöiden asennemuutosta: tule-ongelmaiset pystyisivät usein tekemään töitä osa-aikaisesti, jolloin työ voisi toimia osana kuntoutumisprosessia. Lain suomaa oikeutta osasairauspäivärahaan tulisikin käyttää paljon nykyistä enemmän osana tule-vaivoista kuntoutumista.
 

 

Suomen Nivelyhdistyksen edunvalvontatyöryhmän julkilausuma Tule-parlamenttissa

Ikäihmisten kuntoutukseen on kiinnitettävä erityistä ja entistä suurempaa huomiota.


Parhaat tulokset ja suurimmat säästöt saavutetaan ennaltaehkäisevällä terveyttä edistävällä työllä. Tämän vuoksi myös muiden Suomen kuntien olisi järkevää noudattaa Espoon kaupungin hyvää esimerkkiä: mm. Espoo on jo taannut yli 68-vuotiaille maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit.


Esitämme, että kaikissa Suomen kunnissa siirryttäisiin tähän tehokkaasti terveyttä edistävään käytäntöön niin, että kaikki yli 68-vuotiaat saisivat vähintään maksuttoman sisäänpääsyn uimahalleihin. Tarvittaessa maksuttomat sisäänpääsyt voisi rajata vain tietyille uimahallivuoroille, esimerkiksi tuki- ja liikuntaongelmista kärsiville erittäin hyvin soveltuviin vesijuoksuun tai vesivoimisteluun.


Lihaskuntoa ja tasapainoa parantava liikunta vähentää tutkitusti ikäihmisten kaatumisia ja sen myötä esimerkiksi lonkkamurtumia. Vesiliikuntavuorojen ohella kuntien kannattaisikin kustantaa heille myös kuntosalivuoroja. Tämä on ikäihmisille erittäin tärkeää, jotta mahdollisimman moni heistä aktivoituisi omatoimisesti hoitamaan kuntoaan ja siten lisäämään hyvinvointiaan, samalla säilyttäen toimintakykynsä ja välttäen laitoshoidon mahdollisimman pitkään. Mikäli yhä useampi ikäihminen pystyy liikkumalla hoitamaan kuntoaan ja toiminnallisuuttaan, tarjoutuu kuntien alati kiristyvälle taloudelle myös mahdollisuus hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen kasvua.
 

Suomen Nivelyhdistys ry:n julkilausuma Tule-parlamentissa Helsingissä 4.11.2011


Lähde: LUM 15/11, SLU.fi.