Uusi erityisliikunnan jaosto valittiin kaudelle 2011–2015

12.10.2011

Jaoston edellisen kokoonpanon jäsenistä neljä jatkaa uudessa kokoonpanossa, joten jaostossa on kokemusta ja jatkuvuutta, kun puolestaan jaostoon uusina valitut viisi edustajaa tuovat uutta näkökulmaa.

Valtioneuvosto on nimittänyt syyskuussa uuden valtion liikuntaneuvoston, jonka puheenjohtajana kaudella 2011–2015 toimii kansanedustaja Jan Vapaavuori. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti 30.9.2011 myös valtion liikuntaneuvoston jaostot. Erityisliikunnan jaoston uudeksi puheenjohtajaksi nimitettiin kehittämisjohtaja Sari Virta.

Erityisliikunnan jaoston jäseninä jatkavat Elina Karvinen, Mari Miettinen, Pertti Perko sekä Pauli Rintala, jotka edustavat ikäihmisten liikunnan, sosiaali- ja terveyssektorin, kunnan liikuntatoimen sekä alan ylimmän koulutuksen alueita.

Jaoston uudet jäsenet edustavat laaja-alaisesti erityisliikunnan asiantuntemuksen eri alueita: Kaisu Mononen alan tutkimusta, Virpi Remahl alan opetusta sekä järjestökokemusta, Esa Yletyinen kuntien erityisliikuntatoimintaa ja Antti Vuolanne liikuntapolitiikkaa.

Uuden jaoston toimikausi käynnistyy lokakuun 2011 aikana. VLN:n erityisliikunnan jaosto on asiantuntijaelin, joka:

* tekee erityisliikunnan kehittämisselvityksiä ja -aloitteita

* antaa alaan liittyviä asiantuntijalausuntoja

* järjestää alan yhteisöjen kanssa koulutustilaisuuksia ja vastaa koulutuksen yhteensovittamisesta

* osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön

* edistää erityisliikuntaa kunnissa, järjestöissä ja laitoksissa sekä

* toimii tiedonvälittäjänä eri hallintokuntien sekä alan laitosten ja järjestöjen kesken.

Jaoston edellisen nelivuotiskauden (2007–2011) toiminnasta on valmistunut kirjallinen raportti, joka on saatavissa opetus- ja kulttuuriministeriöstä allekirjoittaneelta. Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto toivoo hyvää ja tuloksellista yhteistyötä alan järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa nyt alkaneella nelivuotiskaudella.

Teksti Kari Koivumäki

Erityisliikunnan suunnittelija, OKM-liikuntayksikkö
Lisätietoa: kari.koivumaki@minedu.fi

 

Erityisliikunnan jaoston uusi kokoonpano:

Kehittämisjohtaja SARI VIRTA, puheenjohtaja, Vihti 

Toimialapäällikkö ELINA KARVINEN, Helsinki / Ikäinstituutti 

Ylitarkastaja MARI MIETTINEN, Helsinki / STM 

Tutkija KAISU MONONEN, Jyväskylä / KIHU 

Urheiluasiamies PERTTI PERKO, Turku 

Lehtori VIRPI REMAHL, Nastola / Pajulahti 

Professori PAULI RINTALA, Jyväskylän yliopisto 

Valtiotieteen kandidaatti ANTTI VUOLANNE, Pori 

Liikuntasuunnittelija ESA YLETYINEN, Espoo