Sari Virta valittiin erityisryhmien liikuntajaoston puheenjohtajaksi

9.9.2011

ELJ:n puheenjohtajana aloitti 8.9.2011 Sari Virta. Hän on filosofian maisteri ja Suomen Työväen Urheiluliiton TUL:n kehittämisjohtaja.
ELJ:n puheenjohtajana aloitti 8.9.2011 Sari Virta. Hän on filosofian maisteri ja Suomen Työväen Urheiluliiton TUL:n kehittämisjohtaja.

Valtioneuvosto asetti torstaina 8. syyskuuta uuden valtion liikuntaneuvoston kuluvalle nelivuotiskaudelle. Samalla valittiin puheenjohtajat kolmelle jaostolle, joista erityisryhmien liikuntajaostoa luotsaa Sari Virta.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on muun muassa arvioida valtionhallinnon toimien vaikutuksia ja antaa lausunnot talousarvion liikuntamäärärahoista ja opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmasta liikunnan osalta. Neuvosto antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnot valtionapukelpoisista liikuntajärjestöistä ja niille myönnettävistä toiminta-avustuksista, liikuntapaikkojen rakentamisavustuksista, liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntalääketieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista. Neuvosto tekee lisäksi aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa, erityisryhmien liikuntaa ja liikuntatiedettä koskevissa asioissa ja osallistuu muun muassa kansainväliseen yhteistyöhön.

Liikuntaneuvoston jäsenet ovat liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä, jotka edustavat erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä, liikuntakulttuurin toimi- ja yhteistyöalueita, liikunnan kansalaisjärjestöjä ja kuntia.

Liikuntaneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin kansanedustaja Jan Vapaaavuori (varajäsen: kansanedustaja Raija Vahasalo) ja varapuheenjohtajiksi toimitusjohtaja Esko Ranto (varajäsen: kansanedustaja Tuula Väätäinen) ja kansanedustaja Ritva Elomaa (varajäsen: erityisluokanopettaja LauraHuhtasaari). Jäseniksi nimettiin kansanedustaja Leena Harkimo (varajäsen: kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo), kansanedustaja Timo Heinonen (varajäsen: kansanedustaja Pauli Kiuru), kansanedustaja Anneli Kiljunen (varajäsen: kansakoulunopettaja Timo Haukilahti), uinninopettaja Tuija Pohjola (varajäsen: pääsihteeri John Liljelund), opettaja Jukka Ukkola (varajäsen: koulutus- ja kehittämispäällikkö Veli-Tapio Kangasluoma), kehittämisjohtaja Sari Virta (varajäsen: maalari Tea Vikstedt), generalsekreterare Michael Oksanen (varajäsen: riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos), kasvatustieteiden tohtori, filosofian maisteri Leena Haanpää (varajäsen: neuvotteleva virkamies Mikko Strahlendorff), fysioterapeutti Markku Holmi (varajäsen: terveystieteiden maisteri Piia Soininen) ja projektipäällikkö Timo Virolainen (varajäsen: liikuntatieteiden tohtori, yliopistonlehtori Anneli Pönkkö).

Valtion liikuntaneuvostossa on liikuntapolitiikan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntatieteen jaostot, joiden puheenjohtajat nimetään liikuntaneuvoston jäsenistä. Liikuntapolitiikan jaoston puheenjohtajaksi nimettiin Esko Ranto, erityisryhmien liikunnan jaoston puheenjohtajaksi Sari Virta ja liikuntatieteen jaoston puheenjohtajaksi Leena Haanpää.

Lähde: Valtionneuvosto

Lisätietoa ja uutisen kuva: Sari Virta