Lisänäyttöä liikunnan hyödyistä aivojen terveydelle

8.8.2011

Liikuntaa harrastavat näyttävät välttyvän kognitiivisten toimintojen heikentymiseltä muita todennäköisemmin. Muistivaikeuksien lisäksi kognitiivisten toimintojen heikentymisellä tarkoitetaan tiedonkäsittelyn ja päättelyn heikkenemistä.

Tulos perustuu kahteen Archives of Internal Medicine - lehdessä julkaistuun tutkimukseen. Toisessa tutkimuksessa hyödynnettiin 90-luvun puolivälissä alkaneen antioksidanttitutkimuksen tietoja, jossa seurattiin sepelvaltimotaudin riskitekijöistä ja verisuonisairauksista kärsiviä naisia. Toisin kuin odotettiin, lisäravinteet eivät ehkäisseet muistivaikeuksia tai sydän- ja verisuonitapahtumien uusiutumista.  Liikunnan hyöty oli sen sijaan selvä. Vähiten liikkuvien naisten kognitiivisten toimintojen heikentyminen oli näet seurannassa huomattavampaa kuin runsaammin liikkuvien naisten.

Yhtälailla toisessa liikunnan ja muistiongelmien yhteyttä kartoittaneessa tutkimuksessa havaittiin, että eniten liikkuvat välttyivät kognitiivisten toimintojen heikentymiseltä vähiten liikkuvia todennäköisemmin. Tutkimukseen osallistui 200 iältään 70-79-vuotiasta miestä ja naista, jotka suorittivat älyllistä toimintakykyä ja muistia kartoittavan Minimental-testin lähtötilanteessa sekä kahden ja viiden vuoden kuluttua.

Saman lehden pääkirjoittaja toteaa nyt saatujen tulosten vahvistavan entisestään näyttöä liikunnan suotuisista vaikutuksista. Pääkirjoittajan mukaan tutkimusten painopiste tulisikin siirtyä kartoittamaan, miten liikkumista voitaisiin edistää erityisesti keski-iän jälkeen.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Internal Medicine 2011;171(14):1244-1250)
(Archives of Internal Medicine 2011;171(14):1251-1257)
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/archinternmed.2011.282v1
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/archinternmed.2011.277v1
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/full/archinternmed.2011.273