Hae mukaan hankkeeseen edistämään toimintarajoitteisten golfharrastusta

15.10.2019

Hakemukset tulee toimittaa Suomen HCP Golf ry:hyn 27.11. mennessä.

Hae mukaan Suomen HCP Golf ry:n hankkeeseen, jonka tavoite vuosina 2019-2020 on mahdollistaa toimintarajoitteisten golfharrastus eri puolilla Suomea. Lisäksi tavoitteena on edistää golfyhteisöjen ja potilasjärjestöjen yhteistyötä.


Hankkeessa voidaan rahoittaa yksittäisten potilasyhdistysten, golfyhteisöjen ja muiden paikallisyhdistysten toimintaa, jossa käynnistetään tai kehitetään jo olemassa olevaa toimintarajoitteisten golftoimintaa.

Toiminta voi alkaa talviharjoitteluna ja jatkua kesällä 2020. Kohderyhmäksi toivotaan erityisesti nuoria. Tuettaviin kokonaisuuksiin voivat kuulua esimerkiksi harjoitustilojen vuokrat tai valmennuskulut.

Harkinnan mukaan tukea voidaan myöntää myös esteettömyyteen liittyviin korjaustöihin tai neuvontaan.
Hakemuksesta pitää ilmetä hankkeen kustannusarvio ja toiminnan kohderyhmä.


Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 27.11. mennessä osoitteeseen toimisto@suomenhcpgolf.fi. 

 

Lisätietoja:

hankkeen aluekoordinaattori

Kari Heikkilä

puh. 0440 533804

http://suomenhcpgolf.fi/hankkeet/vammaisten-ja-vajaakuntoisten-liikunnan-edist%C3%A4minen-paikallisella-tasolla