Kommentti: Hallituksen budjettiesityksen karu viesti – 5 %:n leikkaus avustuksiin

9.10.2019

Toiminnanjohtaja Tommi Yläkankaan mukaan SoveLi tekee vaikuttamistyötä avustusten säilyttämiseksi.

Hallituksen esitys valtion ensi vuoden budjetiksi on julkistettu. Valtion liikuntabudjetista paljastuivat vähenevien veikkausvoittovarojen aiheuttamat realiteetit. Ensi vuoden budjettiin lajiliitoille ja liikuntaa edistäville järjestöille on kaavailtu viiden prosentin leikkausta.

Hallituksen esityksen mukaan tämä tapahtuisi siitä huolimatta, että hallitusohjelmassa yhdeksi hallituskauden tavoitteeksi on asetettu Veikkauksen edunsaajien määrärahojen turvaaminen.

Hallitusohjelmassa esitettiin, että vähenevät veikkausvoittovarat kompensoidaan esimerkiksi niin, että kuntien liikunta- ja nuorisotoiminnan sekä teattereiden, museoiden ja orkesterien valtionosuuksia siirretään asteittain maksettavaksi budjettivaroista ja etsivän nuorisotyön rahoitusta palautetaan asteittain nuorisotoimen momentille. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kompensaatiota ei olla tekemässä.

SoveLi tulee tekemään vaikuttamistyötä avustustasojen säilymiseksi yhdessä muiden liikuntajärjestöjen kanssa.