Fyysisen aktiivisuuden suositukset saivat tuekseen koulutusmateriaalia

9.10.2019

PowerPoint-kalvot antavat lisätietoa suosituksista liikkujille ja kouluttajille.

Toimintaesteisten fyysisen aktiivisuuden suositusten tueksi on julkaistu koulutusmateriaalia. Käyttäjät voivat muokata PowerPoint-kalvoja omaan käyttöönsä sopivalla tavalla.

Koulutuskalvot antavat lisätietoa suosituksista liikkujille ja kouluttajille sekä lisäävät ymmärrystä liikunnan hyödyistä. Suositukset ja niiden koulutusmateriaali ovat myös puheeksi ottamisen väline ja keskustelunherättäjä. Niitä voi käyttää rinnakkain UKK-instituutin liikuntaneuvonnan työkalun soveltavan liikuntapiirakan kanssa.

Keväällä julkaistut suomen- ja ruotsinkieliset fyysisen aktiivisuuden suositukset ja nyt julkaistu koulutusmateriaali on tehty yhteistyössä Soveltava liikunta SoveLin, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAUn ja Folkhälsanin kanssa.

Suomen- ja ruotsinkielinen materiaali pohjautuu tutkijoiden ja vammaisjärjestöjen Isossa-Britanniassa laatimaan infograafiin.

Tutustu infograafia koskeviin materiaaleihin SoveLin sivuilla.