ELJ esittää liikunnan yhteistyön tiivistämistä

13.6.2011

Valtion liikuntaneuvoston erityisliikuntajaoston (ELJ) työryhmä esittää yhteistyön lisäämistä liikuntakulttuurin kaikilla osa-alueilla, jotta yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet paranevat.

Liikunnan inkluusiota pitää työryhmän mielestä edistää suunnitelmallisesti niin, että samalla kehitetään sekä vertais-/diagnoosi-/toimintakykypohjaista liikuntaa että kaikille avointa liikuntatoimintaa. Nykyisen järjestelmän aukkopaikat vaativat työryhmän mielestä selvittämistä sekä yksittäisten liikkujien että eri toimijoiden näkökulmasta.

Työryhmä arvioi suomalaisen liikunnan inkluusiokokemuksia vuosina 2005–2011. SoveLi oli mukana työryhmässä ja teki sitä varten keväällä selvityksen jäsenjärjestöjensä liikunnan yhteistyöstä.

Teksti: Heidi Hölsömäki

Lue lisää:
• Päämääränä kaikille avoin ja yhteinen liikunta – suomalaisen liikunnan inkluusiokokemusten arviointi 2005–2011. Erityisliikuntajaoston työryhmä.
• Soveltava Liikunta SoveLi ry:n inkluusion selvitystyö 10.3.2011.

Lataa selvitykset SoveLin materiaalisalkusta: http://www.soveli.fi/arkisto/materiaalisalkku/