Esteettömyyspalkinto SuRaKu-projektille

9.6.2011

Vuoden 2011 Esteettömyyspalkinto on myönnetty ulkotilojen esteetöntä rakentamista edistävälle SuRaKu-projektille. Lisäksi Turun linnan muutostöistä annettiin kunniamaininta.

SuRaKu-projektissa luodut ohjekortistot ja esteettömyyskriteerit ovat saavuttaneet merkittävän aseman ulkotilojen rakentamisen valtakunnallisena ohjeistona, ja ne on otettu käyttöön useissa Suomen kunnissa. SuRaKun toteutti Helsinki kaikille -projekti yhteistyössä Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Joensuun kaupunkien sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Esteettömyyspalkinnon myöntävät Arkkitehtuurin, Rakentamisen ja Muotoilun Informaatioyhdistys Armi ry ja Invalidiliitto ry. Palkintoraadin mukaan SuRaKu-projektissa luotujen ohjekorttien hyvä vastaanotto kertoo sekä niiden laadusta että myös kasvavasta kiinnostuksesta esteetöntä suunnittelua ja rakentamista kohtaan. Sen lisäksi, että monet suomalaiset kunnat ovat alkaneet noudattaa kortiston ohjeita, ne ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta. Ohjeisiin perustuen on käynnistetty monia kehityshankkeita, ja niiden kriteerejä käytetään esteettömyysarvioinneissa ja parannussuunnitelmissa.

Lähde ja lisätietoa: Rakennuslehti