Anpassad motion – verktyg och möjligheter för att inkludera alla -seminariet

19.6.2019

Polku Luontoon -päivä, Punkaharju 16.5.2018. Kuvaaja: Petri Jauhiainen
Polku Luontoon -päivä, Punkaharju 16.5.2018. Kuvaaja: Petri Jauhiainen

Folkhälsan och SoveLi rf välkomnar kommuner, föreningar, förbund och organisationer – anmäl dig nu!

Aktuella frågor om anpassad motion besvaras av sakkunniga under teman inkludering, mångfald och tillgänglighet:

  • Hur beaktar vi mångfald i motionsverksamheten?
  • Hur ser vi över tillgängligheten för motionsverksamhet?
  • Hur informerar vi om verksamhetens anpassning – vilken terminologi används?
  • Hur når vi alla som vill delta i anpassad motionsverksamhet?

 

Tidpunkt: 28.11.2019 kl. 12-16

Plats: Folkhälsans huvudbyggnad, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Seminariet är kostnadsfritt, kaffeservering. 

Programmet presenteras i sin helhet i september. 

 

Sista anmälningsdag 27.11.2019! 

Anmäl dig här: https://soveli-lv.creamailer.fi/survey/answer/trsuf1pd4potr

 

Samarbete: Folkhälsan och SoveLi rf

 

Kontaktinformation:
Lotta Nylund

lotta.nylund@soveli.fi
050 516 6093

 

Liitteet