Opiskelija – hae stipendiä!

19.5.2011

Soveltava Liikunta SoveLi ry ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ovat käynnistäneet yhteisen stipendijärjestelmän, jolla palkitaan opinnäytetöitä. Stipendejä voivat hakea kaikkien sellaisten alojen opiskelijat, joiden opinnäytetyö käsittelee vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa. Stipendijärjestelmässä jaetaan yksi 500 ja kaksi 250 euron stipendiä/palkittu opinnäytetyö.

Vuoden 2011 haku on käynnissä 16. syyskuuta asti ja palkitseminen tapahtuu Liikuntamaassa Apuväline, Hyvinvointi & Koti 11 -messujen yhteydessä Tampereella torstaina 10. marraskuuta 2011. Stipendiä haetaan sähköisellä lomakkeella.

Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran. Työn tulee olla kokonaan valmis ja hyväksytty kuluvana tai sitä edellisen vuoden aikana. Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Työn voi myös omalla kustannuksellaan lähettää postitse.

Työ voi painottua käytäntöön tai teoriaan. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Haku on avoin kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lopputöille opistotasolta aina pro graduihin asti.

Stipendijärjestelmän tavoitteena on levittää tietoa kiinnostavista opinnäytetöistä, innostaa opiskelijoita aiheiden pariin, kehittää ruohonjuuritason käytäntöjä ja parantaa liikunnan saavutettavuutta. Arvioinnissa painotetaan ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta.

Lisätiedot:

SoveLi: Reetta Kettunen 040 511 5941, reetta.kettunen(at)soveli.fi

VAU: Aija Saari, 040 506 4208, aija.saari(at)vammaisurheilu.fi tai
Piia Korpi, puh. 044 767 1368, piia.korpi(at)vammaisurheilu.fi