SLU: Suomi tarvitsee päämäärätietoista liikuntapolitiikkaa

10.5.2011

”Toivon, että liikunnan rooli hallitusohjelmassa on suurempi kuin koskaan aiemmin”, sanoi puheenjohtaja Timo Laitinen SLU:n kevätkokouksen avauspuheessaan 5. toukokuuta.

– Suomi tarvitsee laaja-alaista ja päämäärätietoista politiikkaa. Työurien pidentämisestä käytävään keskusteluun on helppo osallistua liikuntapoliittisin viestein. Kansanterveyden edistäminen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy liikunnalla ja urheilulla lisäävät merkittävästi ihmisten hyvinvointia, Timo Laitinen sanoi.

– On käynnistettävä hanke, jossa löydetään syyt liikunnallisesta elämäntavasta syrjäytymiseen ja keinot sitouttaa liian vähän liikkuvat ihmiset liikunnalliseen elämäntapaan.

Juuri julkistettu UKK-instituutin tutkimus kertoo, että liian harva suomalainen liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikkumattomuudesta aiheutuvat kustannukset ovat valtavat. Kustannussäästöjä syntyy nopeasti, kun liikunnan määrä lisääntyy.

Laitinen korosti, että lapsena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa kantaa usein aikuisuuteen saakka. Koulussa tapahtuvaa liikuntaa on lisättävä koulujen omana toimintana ja käyttäen apuna kolmatta sektoria. Esimerkiksi pienten koululaisten iltapäivätoiminnassa voisi hyödyntää paljon nykyistä laajemmin urheiluseurojen osaamista. Perheitä tulisi tukea, sillä perheiden vastuu arkiliikunnan lisäämisessä on suuri. 

– Seuratoiminnan kehittämistukea ja toiminnallista tukimuotoa on laajennettava alkavalla hallituskaudella. Pilottihankkeesta saadut kokemukset ovat myönteisiä. Sekä liikunnan harrastajien että seuratoiminnan vapaaehtoisten määrä on kasvanut, kun seuraan on palkattu päätoiminen työntekijä”, Timo Laitinen sanoi.

Laitinen korosti avauspuheessaan myös urheilun toimintatapojen ja rakenteiden kehittämistä.

Lähde: Slu.fi


SLU:n hallitusohjelmatavoitteet:
www.slu.fi/liikuntapolitiikka/vaalit/hallitusohjelmatavoitteet