SoveLin kolme eduskuntavaaliteemaa

19.3.2019

SoveLin eduskuntavaaliteemat 2019. Kuva: Visuriina
SoveLin eduskuntavaaliteemat 2019. Kuva: Visuriina
Soveltavan liikunnan rahoitus kuntoon. Kuva: Visuriina
Soveltavan liikunnan rahoitus kuntoon. Kuva: Visuriina
Kehitetään poikkihallinnollista liikunnan edistämistä. Kuva: Visuriina
Kehitetään poikkihallinnollista liikunnan edistämistä. Kuva: Visuriina
Kehitetään liikkumisympäristöjen olosuhteita ja esteettömyyttä. Kuva: Visuriina
Kehitetään liikkumisympäristöjen olosuhteita ja esteettömyyttä. Kuva: Visuriina

Eduskuntavaalit pidetään 14.4. ja SoveLi on myös omalta osaltaan mukana vaalivaikuttamisessa. Vaalivaikuttamisen sisällöt ovat tiivistyneet kolmeen pääteemaan, jotka on työstetty yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Teemat ovat: soveltavan liikunnan rahoitus kuntoon, kehitetään poikkihallinnollista liikunnan edistämistä sekä kehitetään liikkumisympäristöjen olosuhteita ja esteettömyyttä.

1. Rahoitus

• Valtion taloudelliset panostukset ovat epäsuhdassa liikkumattomuuden aiheuttamiin ongelmiin nähden.

• Ehdotamme, että jatkossa liikunnan edistämistä rahoitettaisiin myös valtion budjetista liikuntapoliittisen selonteon kirjausten mukaisesti.

• Samalla soveltavan liikunnan kohderyhmän liikunta-aktiivisuuden edistämiseen kohdistettaisiin resurssit, jotka vastaisivat paremmin kohderyhmän kokoa ja erityistarpeita.

 

2. Poikkihallinnollisuus

• Liikkumattomuuden ongelma ei ratkea vain liikuntapoliittisilla toimenpiteillä.

• Ehdotamme, että seuraavalla hallituskaudella perustetaan liikunnan ministerityöryhmä, jota johtaa liikunta- ja urheiluministeri sekä korkean virkamiestason koordinointiryhmä, jossa on järjestöjen edustus.

• Lisäksi tuleviin maakuntiin on nimettävä virkamies, joka vastaa maakunnan ja kunnan välisestä poikkihallinnollisesta liikunnan edistämisestä.

 

3. Liikkumisympäristöt kuntoon ja esteettömiksi

• Liikkumis- ja liikuntaolosuhteiden tulee olla saavutettavia ja hyvälaatuisia

• On myös tärkeää, että liikuntapaikat sijaitsevat lähellä

• Liikuntapaikat ovat rapistumassa ja niissä on esteettömyyden kannalta puutteellisia ja rakenteellisia ratkaisuja.

• Ehdotamme, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan tarve kehittää liikkumisen olosuhteita ja parantaa liikuntapaikkojen esteettömyystilannetta.

 

SoveLin eduskuntavaaliteemat on lähetetty jo aiemmin puolueille ehdokkaiden hyödynnettäväksi.


Tässä SoveLin eduskuntavaalimateriaalit hyödynnettäväksi. Materiaali muodostuu taustoittavasta perustekstistä ja PowerPoint-muotoisesta teemojen tiivistelmästä. Voitte halutessanne hyödyntää teemoja omassa vaalityössänne.

 

Teemoista muotoillaan sosiaaliseen mediaan soveltuvat kampanjasisällöt, joita levitetään kampanja-aikana eri kanavissa. Kampanja-aika on 25.3.–12.4. Kampanjassa hyödynnetään seuraavia aihetunnisteita:

#vaalit2019 #soveltavaliikunta #soveli #rahoitus #poikkihallinnollisuus #liikkumisympäristötkuntoon #esteettömyys #liikunta

 

Mikäli teillä on kysyttävää vaalivaikuttamiseen liittyen, olkaa yhteydessä!

 

Tommi Yläkangas

Toiminnanjohtaja

Soveltava Liikunta SoveLi ry

Liitteet