Luontomatkailukohteiden esteettömyys ja saavutettavuus kilpailuvaltiksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä

12.3.2019

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun! Kuvaaja: Petri Rissanen
Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun! Kuvaaja: Petri Rissanen

Luonto kaikille -hankkeen aloitusseminaari järjestetään Nastolan Pajulahdessa 13.3.2019. Seminaarissa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja esteettömistä ja saavutettavista luontomatkailupalveluista – niiden haasteista ja suurista mahdollisuuksista. Seminaarissa tuodaan yhteen sekä esteettömien palveluiden käyttäjät että palveluja tarjoavat matkailuyritykset, järjestöt ja muut asiasta kiinnostuneet tahot. 

- Suomessa on noin puoli miljoonaa pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteistä henkilöä. Heille luontoliikunnan esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole vain mukava lisä, vaan osallistumisen edellytys. Heidän lisäkseen on myös alati kasvava seniorimatkailijoiden joukko ja lapsiperheet, jotka hyötyvät suuresti esteettömistä palveluista. Tämän vuoksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä kehitetään luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta ja halutaan nostaa esteettömyys kilpailuvaltiksi, korostaa projektipäällikkö Niina Ihalainen Lahden ammattikorkeakoulusta.


Syksyn ja talven aikana on jo kartoitettu olemassa olevat rakenteet, reitit ja palvelut, joiden ympärille on mahdollista rakentaa esteettömiä, saavutettavia ja yhdenvertaisia luontomatkailupalveluja. Seuraavaksi koulutetaan palveluntarjoajat ja rakennetaan palvelukokonaisuudet työpajatyöskentelynä yhdessä yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tämän jälkeen pilotoidaan tuotekonseptit käyttäjille. Konseptit kattavat koko esteettömän luontomatkan sisällön katkeamattomana ketjuna lähtien ennakkotiedon saavutettavuudesta aina omatoimisten luontoretkien onnistuneeseen toteuttamiseen. 

 

Luontomatkailun tulevaisuutena yhdenvertaisuus ja osallisuus erityisryhmät huomioiden

 

Luonto kaikille -hankkeessa tehdään yhteistyötä esteettömiä palveluja tarvitsevien asiakkaiden, matkailuyritysten ja mm. eräoppaita kouluttavien oppilaitosten kanssa.

- Tavoitteena on saada matkailualan yritykset entistä paremmin hahmottamaan saavutettavista palveluista hyötyvät ihmiset luontomatkailun potentiaaliseksi kohderyhmäksi. Ja rakentaa toimiva palvelupolku luontoon kaikille haluaville. Siten myös luontomatkailun yhdenvertaisuus ja osallisuus voivat toteutua entistä paremmin tulevaisuudessa, kertoo projektipäällikkö Petri Rissanen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:stä. 


Hanke sijoittuu Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, erityisesti Evon retkeilyalueelle, Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistoihin sekä Päijät-Hämeen kalastuskohteisiin.

- Metsähallitus hallinnoi suurinta osaa hankkeen kohdealueista. Metsähallituksen tehtävänä on huolehtia hienoista luontokohteista ja siitä, että niillä on tarjolla eri tarpeisiin soveltuvia palvelurakenteita ja retkeilyreittejä. Näin luomme edellytyksiä yhdenvertaisia matkailupalveluja tuottavalle luontomatkailun yritystoiminnalle. Hanke lisää myös Metsähallituksen henkilöstön osaamista, mikä parantaa mahdollisuuksiamme ottaa erityisryhmät entistä paremmin huomioon palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa, kertoo erikoissuunnittelija Liisa Kajala Metsähallituksesta.


Luonto kaikille -hankkeessa ei siis sanan varsinaisessa merkityksessä ole kysymys esteettömyyshankkeesta, eli esimerkiksi uusia esteettömiä reittejä ei ole tarkoitus rakentaa hankkeen puitteissa. Kyse on enemmänkin luontomatkailun potentiaalin käyttöön otosta, joka vaatii pääasiassa ymmärryksen lisäämistä, konseptointia ja viestintää.


Luonto kaikille -hanke on Lahden ammattikorkeakoulun, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja Metsähallituksen Luontopalveluiden yhteishanke. Hanke rahoitetaan Hämeen ELY-keskuksen maaseuturahaston tuella.

 

Lisätietoja:
Petri Rissanen, projektipäällikkö, VAU, puh. 050 555 0345
Niina Ihalainen, projektipäällikkö LAMK, puh. 044 708 0083
Liisa Kajala, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, puh. 0206 395 930

 

Luonto kaikille -hanke: https://www.vammaisurheilu.fi/luonto-kaikille
Luonto kaikille -hankkeen aloitusseminaarin ohjelma: https://www.vammaisurheilu.fi/tapahtuma/6687-luonto-kaikille-hankkeen-kaynnistysseminaari

Luonto kaikille -hankkeen avausseminaaria voi seurata 13.3. klo 9-16 VAU:n Youtube-tilin kautta: https://www.youtube.com/channel/UCqM545P7dvaiOnvU-IJII8w

 

Seminaarin aikana voit lähettää kysymyksiä WhatsApp.lla numeroon: 050 555 0345

Liity WhatsApp-ryhmään napauttamalla linkkiä: https://chat.whatsapp.com/Ia5vt6l0KknIhiYT8i8wi3 

Linkki löytyy Luonto kaikille Facebook-ryhmästä:  https://www.facebook.com/groups/luontokaikille/  

Twitter: #luontokaikille