Liikuntajärjestöjohtajat haluavat liikkumattomuuden torjumiseen tähtäävän ohjelman

11.4.2011

Juha Rehula.
Kuva: Kuntoliikuntaliitto
Juha Rehula. Kuva: Kuntoliikuntaliitto

Suomen Kuntoliikuntaliiton puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula käytti voimakkaan puheenvuoron Kuntoliikuntaliiton 50-vuotisseminaarissa viikonvaihteessa Lahdessa. Samoin kuin SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen juhlapuheessaan, oli Rehulakin huolissaan suomalaisten liikkumattomuuden kasvusta ja esitti nopeita keinoja sen korjaamiseksi.

– Olen Timo Laitisen kanssa samaa mieltä. Tarvitsemme kansallisen hyvinvointistrategian konkreettisine toimenpide-ehdotuksineen ja vastuujakoineen. Kalkkiviivoilla oleva terveyden edistämisen politiikkaohjelma on kirjoittanut oivia nuotteja, Juha Rehula toteaa Kuntoliikuntaliiton tiedotteessa.

– On voitava siirtyä astetta sitovammalle tasolle. Valmistelun pitää tapahtua laajalla pohjalla. Tulee koota käytettävissä olevat voimat sekä tieto saman pöydän ääreen.

– Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 on liikuntaväen itselleen asettama tavoite. Meillä on osaamista. Meillä on tietoa. Liikumme enemmän kuin koskaan. Lukujen ja tiedon takana ovat viestit siitä, miten väestömme jakaantuu kolmeen ryhmään sen mukaan, liikummeko riittävästi oman hyvinvointimme ja terveytemme edistämiseksi. Kolmas osa väestöstämme ei liiku. Tämä tieto on merkittävä ja samalla huolestuttava, jopa hälyttävä, Rehula muistuttaa.

– Koko yhteiskunnan selviytymistarinan kannalta kyse on tilanteesta, jolle on välttämätöntä tehdä jotain. Meidän tulisi jaksaa paremmin ja pidempään työssämme, jotta kykenemme huolehtimaan ja rahoittamaan riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa.

 

Miljardiluokan uhka

Merkittävää tulee olemaan lisäkustannus, joka aiheutuu sairauksista kuten kakkostyypin diabeteksestä. Tämän sairauden puhkeamiseen pystytään vaikuttamaan parhaiten elintapojen muutoksen ja ennen kaikkea liikunnan avulla. 

– Yksilön, ihmisen kannalta on kyse omaan elämänlaatuun myönteisellä tavalla vaikuttamisesta, yhteiskunnan kannalta on kyse miljardiluokan mahdollisuudesta", Rehula sanoo.

Terveyden edistäminen liikunnan avulla on se mahdollisuus. On kyse lähtökohtaisesti arkisista asioista, kynnystä ei saa rakentaa liian korkeaksi.

– Meillä on vielä aikaa, mutta sitä ei ole yhtään liikaa, Rehula toteaa.

Hallinnon rajoja on kyettävä madaltamaan, reviirien vartioimista on kyettävä vähentämään. Olemassa olevien resurssien nykyistä parempi hyödyntäminen on mahdollista. Samalla avautuu uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Lähde: LUM 6/11, SLU