SoveLi ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta

31.1.2019

Kuva: Pixabay.
Kuva: Pixabay.

SoveLi ry on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittiseen selontekoon liittyen. SoveLi ry näkee, että liikuntapoliittinen selonteko on kannatettava asiakirja ja sen näkemys tarpeesta lisätä liikunnan edistämistoimenpiteitä koko elämänkaarelle on tarpeellinen. Lisäksi selonteossa tehty esitys valtion budjetin avaamisesta liikunnan edistämistyön rahoituksen vahvistamiseksi saa SoveLi ry:n vahvan kannatuksen.

- Ymmärrys kansalaisten liikunta-aktiivisuuden merkityksestä on selkeästi kasvanut viime vuosina. Liikkumista lisäämällä voidaan saada aikaan merkittäviä kansantaloudellisia ja -terveydellisiä hyötyjä inhimillisistä hyödyistä puhumattakaan. On hienoa, että saamme selonteon kirjauksista uutta selkänojaa liikunnanedistämistyölle, toteaa SoveLi ry:n toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas.

Vaikka selonteon suuret linjat saavatkin SoveLi ry:n tuen, on selonteossa myös puutteita. Soveltava liikunta on otettu hyvin huomioon selonteon taustoittavassa osassa, mutta konkreettisia toimenpide-ehdotuksia soveltavan liikunnan kohderyhmälle ei selonteosta löydy. Jos tavoitteena on saada koko kansa liikkumaan, ei soveltavan liikunnan kohderyhmää voida jättää huomiotta. Kyse on kuitenkin noin 800 000 kansalaisen joukosta, jotka tarvitsevat tukea liikkumiseensa.

- Jokaisella on oikeus liikkua, mutta tämä linja ei täysimääräisesti tule esiin selonteon kirjauksissa. Tätä asiaa toimme esiin myös eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassamme lausunnossa, Yläkangas huomauttaa.

Voit tutustua SoveLi ry:n lausuntoon alla olevan linkin kautta. Lausunto käytiin esittelemässä suullisesti eduskunnassa 24.1. Samasisältöinen lausunto annettiin myös eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle.

SoveLi ry - Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle.pdf