Kansanterveysjärjestöt ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään

16.3.2011

Sisäcurlingia voi pelata soveltaen, istuen tai seisten.
Kuva: Mikko Vähäniitty
Sisäcurlingia voi pelata soveltaen, istuen tai seisten. Kuva: Mikko Vähäniitty

Huhtikuun 8. päivä järjestettävät SoveLi-messut ovat ensimmäinen laaja yhteistyöponnistus Soveltava Liikunta SoveLi ry:n, kansanterveysjärjestöjen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välillä. Tarkoitus on tiivistää opinnäyte- ja rekrytointiyhteistyötä sekä toteuttaa yhdessä Suomen ensimmäiset soveltavan terveyttä edistävän liikunnan messut.

Maksuttomille SoveLi-messuille on tulossa laajasti erilaista liikuntaan ja terveyteen liittyvää ohjelmaa Ikämoto-radasta Bollywood-istumatanssiin ja jalkaterapeuttiopiskelijoiden paljasjalkarataan. Toiminnallisen ohjelman lisäksi kävijät voivat keskustella järjestöjen asiantuntijoiden kanssa terveyteen ja liikuntaan liittyvistä asioista.

Yleisölle tarjottavan ohjelman lisäksi messuilla tiivistetään yhteistyötä opiskelijoiden, ammattikorkeakoulun ja SoveLin jäsenjärjestöjen kesken. Idea messuihin syntyi viime vuonna SoveLin koulutustyöryhmässä.

– Muutamilla ammattikorkeakouluilla on ollut järjestöjen kanssa yhteistyötä opinnäytetöiden ideoinnissa ja rekrytoinnissa. Koulutustyöryhmämme innostui aiemmista kokemuksista ja jalosti niistä SoveLi-messut, SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu kertoo.

SoveLi on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka edistää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikuntamahdollisuuksia jäsenjärjestöjensä kanssa.

Suomen suurimman ammattikorkeakoulun Metropolian edustaja Pirkko Pello on ollut mukana SoveLin koulutustyöryhmässä, joten yhteistyö käynnistyi luontevasti juuri Metropolian kanssa.

– Tässä tuotetaan yhdessä hyötyä niin SoveLin jäsenjärjestöille kuin Metropolian opiskelijoille, sanoo sosiaali- ja terveysalan hyvinvointiklusterin lehtori Pirkko Pello.

Messuja toteuttavat opiskelijat ja ammattilaiset saavat käytännön oppimiskokemuksen. Tärkeää on myös, että ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien opiskelijoilla ja opettajilla on mahdollisuus verkostoitua järjestöjen kanssa.

– Ammattikorkeakoulun väelle on tarjolla liikuntaesittelyjen lisäksi järjestöjen tietoiskuja ja mahdollisuus keskustella tulevaisuuden yhteistyökumppanien ja työnantajien kanssa, kertoo SoveLin puolesta messuista vastaava ts. suunnittelija Terhi Pihlajaniemi.

 

SoveLi-messut – kaikille soveltuvia liikuntakokemuksia!
Perjantai 8.4.2011 klo 10–14, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha viertotie 23, Helsinki.

Messujen käytännön järjestelyistä vastaavat ammattikorkeakoulun opiskelijat osana opintojaan yhdessä SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen kanssa.

Messuilla ovat mukana: Soveltava Liikunta SoveLi, Aivoliitto, Hengitysliitto Heli, Mielenterveyden keskusliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen MS-liitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Parkinson-liitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Selkäliitto, Suomen Sydänliitto, SOLIA– soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta, Helsingin kaupungin liikuntavirasto, Metropolian opiskelijoita ja opettajia.

 

Lisätietoa:
Terhi Pihlajaniemi, SoveLi, ts. suunnittelija, puh. 040 511 4468, etunimi.sukunimi@soveli.fi
Pirkko Pello, Metropolia Ammattikorkeakoulu, lehtori, puh. 040 3362 469, etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Messuohjelma: SoveLi-messut

SoveLin jäsenjärjestöt ovat liikunnan toimijoita

- SoveLi on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka edustaa 16 jäsenjärjestönsä kautta yhteensä 347 300 pitkäaikaissairasta tai vammaista ihmistä.
- Messuilla mukana olevat SoveLin jäsenjärjestöt ovat valtakunnallisia kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestöjä. Liikunta on tärkeä osa jäsenjärjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten toimintaa.
- Liikunta on erityisen tärkeää ihmisille, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma: se edistää terveyttä, ehkäisee lisäsairauksia sekä tukee hoitoa ja kuntoutusta.
- Moni vamma ja sairaus vaikuttaa jatkuvasti tai tilapäisesti liikunnan harrastamiseen. Liikunnan soveltamista ja erityisosaamista tarvitsee noin viidesosa suomalaisista.

SoveLi – kohti yhteistä liikuntaa: www.soveli.fi

Metropolia – osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen: www.metropolia.fi