Liikkeelle-koulutukset vahvistavat liikunnan verkostoja

16.3.2011

Tero Aapajärvi Keski-Suomen CP-yhdistyksestä ja Hanna Kirjavainen Keski-Suomen aivohalvaus- ja afasiayhdistyksestä osallistuivat Jyväskylän Liikkelle-jatkokoulutukseen.
 
Kuva: Mikko Vähäniitty
Tero Aapajärvi Keski-Suomen CP-yhdistyksestä ja Hanna Kirjavainen Keski-Suomen aivohalvaus- ja afasiayhdistyksestä osallistuivat Jyväskylän Liikkelle-jatkokoulutukseen. Kuva: Mikko Vähäniitty
Koulutushankkeen loppuraportissa kuvataan paikallisyhdistysten koulutusten kehittämistä ja arvioidaan niiden toteutumista.
Koulutushankkeen loppuraportissa kuvataan paikallisyhdistysten koulutusten kehittämistä ja arvioidaan niiden toteutumista.

Yhdistysten ja kuntien välinen yhteistyö nousi yhdeksi avainasioista SoveLin Liikunta sopii jokaiselle -hankkeessa. Liikuntavastaavat kokivat oman roolinsa selkiytyneen hankkeen koulutusten ansiosta.

Miten vastata kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntavastaavien hyvin monenlaisiin ja -tasoisiin koulutustarpeisiin? Tähän kysymykseen haettiin vastausta SoveLin vuosina 2008−2010 toteuttamassa Liikunta sopii jokaiselle -hankkeessa.

Juuri valmistunut hankkeen loppuraportti kertoo, että tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Hankkeessa kehitettiin kolme koulutuskokonaisuutta: Liikkeelle-peruskoulutus, Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus ja Liikkeelle-virikekoulutus. Kahdeksalla paikkakunnalla vuonna 2010 järjestettyihin pilottikoulutuksiin osallistui yhteensä 145 henkeä.

Koulutuksissa keskityttiin erityisesti syventämään ja laajentamaan paikallisia verkostoja soveltavan liikunnan järjestämisessä.

− Yhteistyö kuntien kanssa nousi merkittäväksi tekijäksi koulutusten onnistumisessa, SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu arvioi.

Koulutuksiin osallistuneet liikuntavastaavat kokivat oman roolinsa selkiytyneen.

− Tämä on tärkeää, jotta he voivat kokea tehtävänsä mielekkäiksi ja sitoutua soveltavan liikunnan kehittämiseen pitkäjänteisesti. On muistettava, että yhdistysten liikuntavastaavat tekevät pyyteetöntä vapaaehtoistyötä, Anne Taulu sanoo.

 

Ryhmätöiden ideat todeksi


Hankkeen koulutukset toteutettiin yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa, joka toteutti peruskoulutusten lajisovellusosuuksia. Monelle osallistujalle parasta antia olivat runsaat ryhmätyöt, joissa muun muassa suunniteltiin uusia yhteistyön muotoja.

Useimmilla pilottipaikkakunnilla koulutuksessa alkunsa saaneita ideoita myös toteutettiin. Tuloksena on ollut esimerkiksi yhteisiä liikuntatapahtumia ja -päiviä sekä uusia harrastusryhmiä.

Liikkeelle-koulutukset juurrutetaan hankkeen päätyttyä SoveLin perustoimintaan.

− Kuluvan vuoden aikana toteutetaan useita koulutuksia. Sisältöjen arvioimista ja kehittämistä jatketaan edelleen, Anne Taulu lupaa.

Hänen mukaansa SoveLin koko toiminnassa punaisena lankana on juuri tällainen pitkäjänteinen kehittämistyö, jossa rakennetaan uutta koulutusta näyttöön perustuen, yhdistäen teoriaa ja käytäntöä.

 

Teksti: Mari Vehmanen 

 

Liikunta sopii jokaiselle -hankkeen tuloksia:

• Kuntayhteistyö syventyi, verkostot laajentuivat
• Yhdistysten liikuntaryhmät kasvoivat
• Liikuntavinkit ja lajisovellutukset monipuolistuivat
• Yhdistyksiin nimettiin virallisia liikuntavastaavia ja varaliikuntavastaavia
• Liikuntavastaavan vapaaehtoistyön arvostus nousi
• Liikunnan merkityksen tiedostus osana hyvinvointia syventyi
• Tieto SoveLista, VAUsta ja muista liikunnan toimijoista kasvoi
• Soveltavan liikunnan näkyvyys parani
 

Lataa loppuraportti pdf-muodossa Raportit ja selvitykset -sivulta
tai tilaa painettu raportti