Valtion liikuntaneuvosto: perusopetuksen liikunnan määrää lisättävä

10.3.2011

Valtion liikuntaneuvoston mielestä perusopetuksella on parhaat mahdollisuudet tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat lapset.

Valtion liikuntaneuvosto on ottanut lausunnoissaan kantaa moniin liikuntapoliittisiin kysymyksiin. Neuvoston kokouksessa 8. maaliskuuta esillä oli poimintoja lausunnoista ja arviointiraportin suosituksista.

Yhtenä merkittävänä asiana neuvosto nosti esiin kaikille yhteisen liikunnan määrän kouluissa, joka pitäisi perusopetuksen tuntijaossa on lisättävä vähintään tuntijakotyöryhmän ehdotusten mukaiselle tasolle. Perusopetuksen tuntijakotyöryhmän esityksessä liikunnalle ehdotettiin neljän vuosiviikkotunnin lisäystä.

Vähäisestä liikunnan määrästä johtuvien, yhä nuoremmilla ilmenevien tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä muiden vaivojen yleistyminen yksistään puoltaisi huomattavasti suurempaakin lisäystä liikunnan määrään. Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia myös oppimisvalmiuksiin yleisesti, mikä merkitsee liikunnan lisäämisen tukevan myös muissa aineissa menestymistä.

Erityisen suurena huolen aiheena ovat ne lapset ja nuoret, jotka eivät liiku lainkaan. Valtion liikuntaneuvosto näkee, että heidän aktivoimisensa on tehokkaimmin toteutettavissa juuri perusopetuksen kaikille yhteisen liikunnan avulla.
 

Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta vähentynyt

Lasten ja nuorten omaehtoisen harrastus- ja arkiliikunnan määrä näyttää olleen 2000-luvulla laskussa. Omaehtoisesti kavereiden kanssa liikuntaa harrastavien määrä oli vuosina 2001–2002 Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten mukaan 58 prosenttia, vuosina 2005–2006 luku oli 54 prosenttia, ja vuosina 2009–2010 osuus oli laskenut 48 prosenttiin.

Aikuisten liikunnasta syrjäytyneiden osuus oli Findikaattorin mukaan vuonna 2009 oli 29 prosenttia sekä miehissä että naisissa. Miesten kohdalla määrä oli selvästi laskenut, naisten kohdalla puolestaan hieman noussut.

Liikuntaneuvosto totesi, että 18–30-vuotiaat nuoret aikuiset ikäryhmänä näyttävät liikuntaneuvoston jääneen liikuntapolitiikan tavoitteenasettelussa eräänlaiselle katvealueelle. Lasten ja nuorten liikunta omana osa-alueenaan sekä ikääntyvien liikunta terveyttä edistävän liikunnan ja erityisliikunnan kautta ovat hyvin resursoituja kohderyhmiä.

 

Teksti: Heidi Hölsömäki / SoveLi

 

Lähde: LUM 4/11, SLU.fi