Vammaispalvelujen toteuttajille uusi sähköinen käsikirja

10.3.2011

Uuteen sähköiseen käsikirjaan on koottu vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain palveluihin liittyvä kattava tietopaketti. Siinä kerrotaan palvelujen velvollisuudet ja asiakkaiden oikeudet, liittyen myös vapaa-ajan toimintoihin.

Monilla ihmisillä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat edellytys päivittäiseen liikkumiseen ja vapaa-ajantoimintaan, kuten liikuntaharrastuksiin.

Esimerkiksi vaikeavammaisten henkilöiden kuuluu saada henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa vapaa-ajantoimintaan. Vaikeavammaisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että henkilö tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen näistä toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Vammaispalvelujen käsikirja on suunnattu alan ammattilaisille, mutta yleistajuinen verkkopalvelu on kaikille avoin ja maksuton. Käsikirja on avattu osoitteessa: vammaispalvelujenkasikirja.fi

Käsikirja on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaaliportti -verkkopalvelua. Toimitusneuvostona on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä ja päätoimittajana on ylilääkäri Matti Ojala.

Käsikirja tulee tarpeeseen, sillä syksyllä 2009 voimaan tullut vammaispalvelujen lakiuudistus on muuttanut vammaispalvelujen järjestämistä, ja sen tulkintaan haetaan kunnissa apua. Käsikirja antaa digitaalisena mediana mahdollisuuden välittää vammaispalvelun asiantuntijoiden käyttöön tuoreeltaan keskeiset korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien ja eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset tukemaan kuntien asiakastyötä ja päätöksentekoa.

Teksti: Heidi Hölsömäki / SoveLi

Lähteet:

THL:n tiedote 10.3.2011

vammaispalvelujenkasikirja.fi