Vähäinen liikunta selittää osan masennuksen kuolleisuusvaikutuksista

2.3.2011

Masennusta sairastavat vanhukset kuolevat sydän- ja verisuonitauteihin muita todennäköisemmin. Huomattava osa tuosta riskistä kuitenkin selittyy vähäisellä liikunnalla, tuore tutkimus osoittaa.

Tutkimukseen osallistui lähes 6 000 keskimäärin 73-vuotiasta kotonaan asuvaa miestä ja naista, joista viidenneksellä oli masennusoireita. Kymmenvuotisen seurannan aikana heistä 2 900 kuoli. Kuolemista viidennes johtui sydän- ja verisuonitaudeista.

Masennusoireisten riski kuolla sydänsairauksiin oli lähes 70 prosenttia suurempi kuin terveiden riippumatta monista sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä. Tästä riskistä kuitenkin noin neljännes selittyi vähäisellä liikunnalla, tutkijat havaitsivat.

Vähäinen liikunta ja masennus liittyvät läheisesti toisiinsa, ja ne kummatkin voivat altistaa toisilleen. Tässä tutkimuksessa vähiten liikkuvat olivat masentuneita yli kolme kertaa todennäköisemmin kuin muut, mikä vastaa aikaisempia havaintoja, tutkijat kirjoittavat Heart-lehdessä.

Tulokset pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta niiden perusteella liikunnan lisääminen voisi hyvinkin pidentää monen iäkkään masennuspotilaan elämää. Liikunta saattaisi myös parantaa heidän mielialaansa.

Suomessa vakavaa masennusta sairastaa noin 2–3 prosenttia yli 64-vuotiaista miehistä ja 3–5 prosenttia naisista. Kun mukaan lasketaan lievemmät tapaukset, luku nousee noin 12–13 prosenttiin.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(Heart 2011;97:500-505)
http://heart.bmj.com/content/97/6/500.abstract