Virtu – Virtaa, vertaistukea ja työkykyä nivelrikkoisille

27.9.2018

Suomen Nivelyhdistys tukee työikäisten nivelrikkoisten työ- ja toimintakykyä uudenlaisen virtuaalisen vertaistuen avulla. Liikkumiseen ja aktiiviseen elämäntapaan kannustaminen on tärkeä osa toiminnan sisältöä.

Sosiaali- ja terveysministeriö perusti viime vuonna Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi Toimintakyky kuntoon -ohjelman. Sen kohderyhmänä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Nivelrikon vuoksi suomalaisille kertyy vuosittain yhteensä lähes miljoona sairauslomapäivää ja yhteiskunta menettää työpanosta satojen miljoonien eurojen arvosta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa ohjelmassa 20 erillistä kehittämishanketta. Suomen Nivelyhdistys on mukana ohjelmassa omalla Työikäisten nivelterveys kuntoon -hankkeellaan.

Osana hanketta Suomen Nivelyhdistys järjestää syyskuusta 2018 alkaen erityisesti työikäisille suunnattuja virtuaalisia vertaistukiryhmiä (Virtu). Virtuaalisen vertaistuen kautta tavoitetaan työikäisiä nivelongelmaisia, esimerkiksi nivelrikkoa sairastavia tai sitä vasta epäileviä, joiden elämäntilanteeseen, aikatauluihin ja intresseihin virtuaaliset ryhmät sopivat paremmin kuin perinteiset, kasvotusten kokoontuvat vertaistukiryhmät.

Liikkumiseen ja aktiiviseen elämäntapaan kannustaminen on tärkeä osa toiminnan sisältöä, koska liikunta on nivelrikon tehokkainta hoitoa.

 

Ilmoittaudu työarkeen soveltuviin ryhmiin

 

Virtu-ryhmiin mukaan tuleminen on haluttu tehdä mahdollisimman vaivattomaksi, joten esimerkiksi mitään erillisiä sovelluksia ei tarvitse ladata omalle tietokoneelle. Tietokone, mikä tahansa Flash-sovelluksia tukeva internet-selain ja mikrofoni riittävät. Mobiililaitteella osallistuminen ei ole tällä hetkellä mahdollista. 

Virtuaalisiin ryhmiin osallistuminen edellyttää, että jokainen osallistuja rekisteröityy Virtun käyttäjäksi osoitteessa www.nivel.fi/virtu, mutta halutessaan ryhmissä voi esiintyä nimimerkillä. Keskustelut käydään pelkän mikrofonin kautta, videokuvaa ei jaeta.

Virtu-ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa. Kellonajat on suunniteltu niin, että myös päivätyötä tekevät ehtivät mukaan. Virtuaaliset vertaiskeskustelut alkavat klo 17 ja kestävät 1,5 tuntia. Kunkin ryhmän vetäjä pitää lyhyen alustuksen päivän teemasta, minkä jälkeen keskustellaan päivän aiheesta tai muista mielessä olevista asioista. Vetäjinä toimivat Suomen Nivelyhdistyksen aluesuunnittelijat.

Syyskaudella ryhmissä käsitellään mm. sosiaalisten verkostojen, työn, elämäntapojen, liikunnan ja henkisen jaksamisen merkitystä nivelsairauden kohdatessa. Kevätkaudella ryhmien määrää todennäköisesti lisätään.

Kuhunkin virtuaaliseen kokoontumiseen tulee ilmoittautua erikseen. Paikkoja on rajattu määrä (10 henkeä per ryhmä). Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse osoitteesta vertaistuki@nivel.fi.

 

Syksyn virtuaalisten vertaistukiryhmien (Virtu) aikataulut, ohjelma ja ryhmiin ilmoittautumiset: www.nivel.fi/virtu

 

Suomen Nivelyhdistys ry on vuonna 2000 perustettu valtakunnallisesti toimiva yhdistys. Se toimii nivelsairaiden tukena edistäen mahdollisimman hyvää elämää sairaudesta huolimatta. Viestinnän, vertaistuen ja liikunnan keinoin pyritään nivelsairauksien etenemisen hidastamiseen.


Nivelyhdistys on yksi SoveLin 20 jäsenjärjestöstä.