Virpi Mäkinen: avointa tiedonjakamista liikkeen lisäämiseksi

21.8.2018

Minna Pyykkö puhui soveltavan luontoliikuntaverkoston tilaisuudessa syyskuussa 2017.
Minna Pyykkö puhui soveltavan luontoliikuntaverkoston tilaisuudessa syyskuussa 2017.

SoveLi tarjoaa koulutusfoorumeita ja verkostotyön tilaisuuksia muun muassa soveltavan luontoliikunnan kehittäjille. Syyskuussa voimia yhdistetään Olympiakomitean koordinoiman Liikkujan polku -verkoston kanssa.

SoveLi tuottaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ja soveltavan liikunnan asiantuntijuutta tukevaa koulutustoimintaa järjestäen koulutusfoorumeita yhteistyössä muiden muassa aluehallintovirastojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Foorumeissa keskeistä on yhteistyön edistäminen, toiminnan kehittäminen kumppanuuksia vahvistamalla ja avoin tiedonjakaminen. Tiedon jakajina toimivat keskeiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat, kuten SoveLin jäsenjärjestöt, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Metsähallitus, Ikäinstituutti ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisäksi foorumien tavoitteena on verkostotyön mallien kehittäminen sekä vastaaminen ajassa oleviin haasteisiin. Esimerkiksi kesäkuussa järjestetyssä Lapin foorumissa synnytettiin yhteisen työn tuloksena soveltavan liikunnan Lapin verkosto, josta koordinaatiovastuun otti Lapin Liikunta yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa.
 

Soveltaminen koskee miljoonaa suomalaista


Soveltavan liikunnan foorumin lähtökohtana on ajankohtaisen valtakunnallisen ja kansainvälisen tiedon tuominen alueellisille toimijoille. Tavoitteena on parhaiden mahdollisten edellytysten luominen soveltavan liikunnan alueelliselle ja paikalliselle toteuttamiselle ja yhteistyölle.

Tilaisuudet tavoittavat poikkisektorisesti eri toimijoita. Soveltava liikunta sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta koskettavat laajasti eri toimijoita. Perinteiselle kuntien erityisliikunnalle pyritään saamaan kumppaneita yhteisen tavoitteen edistämiseksi – lisää liikettä vähän liikkuville suomalaisille, joista noin miljoona henkilöä kuuluu soveltavan liikunnan piiriin vammojensa tai sairauksiensa vuoksi.
 

Soveltavaa luontoliikuntaa Liikkujan polku -verkoston kanssa

 

Tänä syksynä SoveLi jäsenjärjestöineen yhdistää uusimpana kokeiluna voimansa Olympiakomitean koordinoiman Liikkujan polku -verkoston kanssa. Valtakunnalliset liikuntajärjestöt toimivat Sporttitalolla saman katon alla ja yhteistyön käynnistäminen oli siten helppoa. 

Avoin valtakunnallisen yhteistyön kehittäminen ja soveltavan luontoliikunnan verkostotilaisuudet ovat osa SoveLin perustoimintaa. Tarvitsemme lisää arjen aktiivisuutta ja luontoliikunta tavoittaa hyvin terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia. Keskustelu ja tekojen määrä on kasvanut luontoliikunnan ja soveltavan luontoliikunnan ympärillä viime vuosina kovasti.  

Seuraava soveltavan luontoliikunnan verkostotilaisuus järjestetään perjantaina 28.9. Helsingissä. Tilaisuuteen kutsutaan avoimesti kaikki soveltavan luontoliikunnan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän luontoliikunnan kehittäjät ja vaikuttajat. Mukaan voi tulla osallistujaksi tai jakamaan tietoa käynnissä olevasta toiminnasta. 

Tilaisuuteen voi ilmoittautua oman esiteltävän aiheen kanssa 30.8. mennessä. Tilaisuus sopii myös luontoliikunnan hankeaiheita etsiville. Päivämäärä kannattaa varata kalenterista jo nyt. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet ovat luvassa pian.

Teksti: Virpi Mäkinen
Kuva: Heidi Hölsömäki

 

Lisätietoa: Soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Mäkinen, virpi.makinen(at)soveli.fi, 040 551 4468.

SoveLin asiantuntijapalvelut