Nu skall den svenskspråkiga anpassade motionen förbättras

20.8.2018

Genom att anpassa kan handikappade, långtidssjuka samt den äldre befolkningen få njuta av att motionera i naturen. Bild: Petri Jauhiainen
Genom att anpassa kan handikappade, långtidssjuka samt den äldre befolkningen få njuta av att motionera i naturen. Bild: Petri Jauhiainen

SoveLis projekt är i full fart, nu skall de tvåspråkiga kommunernas anpassade motion utvecklas. Kommunrepresentanterna samlas för första gången på Soveltavan liikunnan päivät 21.–22.9 i Helsingfors. Tvåspråkigheten är för första gången stort på tapeterna. 

Handikappade, långtidssjuka samt den äldre befolkningen är fortfarande delvis bortglömda i den finska idrottskulturen. Situationen kan vara ännu knepigare ifall vi betraktar de som även tillhör den svenskspråkiga minoriteten. Hittills har man med hjälp av olika projekt lyckats främja den finskspråkiga anpassade motionen, men svenskspråkigas behov inom den anpassade motionen har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet.

I juni påbörjade Soveltava Liikunta SoveLi rf projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner i sex kommuner. Arbetet för att skapa ett mer jämlikt motionsutbud sker tillsammans med SoveLis 20 medlemsförbund och kommunernas hälsofrämjande experter samt med företag och andra förbund.

De kommuner som deltar i projektet är: Kronoby, Närpes, Kristinestad, Kimitoön, Pargas och Sjundeå. Varje enskild kommuns nuläge tas i beaktande då utbudet av anpassad motion utvecklas. Dessutom strävas det efter att förstärka samarbetet mellan olika aktörer som arbetar inom anpassad motion i varje deltagande kommun.  Ett gemensamt tema för alla kommuner är utvecklingen av anpassad motion i naturen. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

 

Här finns tillställningar där svenskspråkig anpassad motion behandlas på Soveltavan liikunnan päivät:
 

Tisdag 21.8. kl. 12.30–14.00

Teemasession 3: Svensk(-språkig) anpassad motion, del I. Presentatör: Lotta Nylund, SoveLi rf. Föreläsningssal: B320, våning 3, B-vingen.

  • Anpassad motion i svenskspråkiga kommuner, Timo Ala-Vähälä, Juritele Oy
  • Anpassad motion i Vasa, Tatjana Asplund, Vasa
  • Utveckalndet av specialmotion i Lovisa: vad lyckades vi med och vad blev ogjort, Karolina Hovi, Lovisa

 

Onsdag 22.8. kl. 12.15–13.45

Teemasession 9: Svensk(-språkig) anpassad motion, part II. Presentatör: Ira Jeglinsky-Kankainen, Arcada amk. Utrymme: Föreläsningssal: B320, våning 3, B-vingen.

  • Svenskspråkig utbildning i anpassad motion och material hos olika aktörer
  • Svenskspråkig utbildning i yrkeshögskolor, Marko Vaappo, Arcada
  • Svenskspråkig kompletterande utbildning, inlägg från Äldreinstitutet, VAU rf, SoveLi rf samt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund.
  • Anpassad motion i Folkhälsan – nu och framåt, Malin Grönros, Folkhälsan
  • Svenskspråkig organisationsverksamhet, med Folkhälsan som exempel, Malin Grönroos, Folkhälsan

 

Under Soveltavan liikunnan päivät öppnas en riksomfattande Facebook grupp för olika aktörer som arbetar inom svenskspråkig anpassad motion, för att ha ett forum att dela information och diskutera på.

 

Tilläggsuppgifter om projektet:

Projektkoordinator Lotta Nylund, . 050 5166 093, lotta.nylund(at)soveli.fi, www.soveli.fi

Projektets hemsida

 

Inom anpassad motion erbjuds motionsmöjligheter för personer med handikapp, sjukdom, funktionsvariation eller för individer som på grund av sin sociala situation har det svårt att delta i allmänna motionsgrupper. I dessa fall krävs att motionen anpassas med hjälp av specialkunskap.

Soveli är en riksomfattande idrottsförfund. Sovelis avsikt är att förbättra på långtidssjukas och handikappade personers möjligheter att utöva hälsofrämjande motion samt anpassad motion för att uppnå aktiva levnadsvanor. Till Sovelis basuppgifter hör: utvecklingsarbete, experttjänster samt utbildnings- och kommunikationstjänster.