KKI-hanketukihaku on jälleen auki syyskuussa!

14.8.2018

Pirkka-Hämeen psoriasisyhdistyksen liikuntakurssilla kohennettiin hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kuva Heidi Hölsömäki
Pirkka-Hämeen psoriasisyhdistyksen liikuntakurssilla kohennettiin hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kuva Heidi Hölsömäki

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.

Hakijana voi olla mikä tahansa rekisteröity yhteisö, eli myös terveysjärjestöt ja paikallisyhdistykset. Moni terveysjärjestö onkin vuosien varrella hakenut ja saanut KKI-hanketukea vähän liikkuvien liikuntatoiminnan järjestämiseen. 

Ennen hanketuen hakemista kannattaa panostaa hankkeen suunnitteluun. Hanketuen myöntämisen kriteereihin sekä mallihakemukseen on hyvä tutustua jo ennen hakemuksen tekemistä. Omiin hankkeisiin voi hakea vinkkejä esimerkiksi KKI-ohjelman verkkosivuilta löytyvien aiemmin tuettujen hankkeiden tiivistelmistä sekä KKI-ohjelman blogista.

KKI-ohjelma odottaa innolla, minkälaisia uusia hankeideoita seuraavalla hakukierroksella syntyy!
 

Vinkkejä hakemiseen


Alle on koottu vinkkejä hankkeen suunnitteluun ja KKI-hanketukihakemuksen tekoon liittyen.

 • Hankkeen toiminnan tulee olla selkeästi suunnattu työikäiselle väestölle ja yläikärajana ovat juuri eläkkeelle siirtyneet.
   
 • Hankkeen kokonaiskuluista vähintään puolet tulee kattaa jollain muulla kuin hanketuella. Tämä tulo/omarahoitusosuus voi koostua esimerkiksi osallistumismaksuista, hakijan taloudellisesta panostuksesta tai muusta rahoituksesta. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, ettei hankkeella voi tehdä voittoa, vaan hanketuella voidaan kattaa ainoastaan hankkeen alijäämää (kuluista vähennetään hankkeen muut tulot ja omarahoitus ja jäljelle jäänyttä osuutta voidaan kattaa KKI-hanketuella). 
   
 • KKI-hanketukea ei myönnetä hakijatahon perustoiminnan järjestämiseen, eli hankkeen sisällön tulee olla hakijatahon toiminnassa uutta. 
   
 • KKI-hanketuki on tarkoitettu ns. starttirahaksi ja tavoitteena on, että hankkeen toiminta jatkuisi myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hakemuksessa kannattaakin avata, miten hankkeessa järjestettävä toiminta aiotaan juurruttaa jatkossa. 
   
 • KKI-ohjelma kannustaa vuonna 2019 hanketukea hakevia järjestämään liikuntahankkeita, joissa luontoliikunta on osana hankkeen toteutusta.

KKI-hanketukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hanketuen hakuajat ovat 1.–31.3 ja 1.–30.9. Lue lisää KKI-hanketuen kriteereistä sekä hanketuen hakemisesta: www.kkiohjelma.fi 

KKI-ohjelman blogi: https://blogi.kkiohjelma.fi/

Lisätietoja hanketuesta saat myös hankekoordinaattori Laura Pajuselta, laura.pajunen(at)likes.fi

 

Lukuvinkki


Lue Soveli-lehden 1/2018 juttu Pirkka-Hämeen psoriasisyhdistyksen vertaisliikuntaryhmästä, joka käynnistettiin KKI-hanketuen avulla:
Oma porukka, oma tahti