Millaisia tasa-arvotekoja sinä ja yhteisösi voisitte tehdä?

7.8.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö haastaa kaikki liikunnan toimijat eri sektoreilta mukaan edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa konkreettisilla teoilla. Haaste toteutetaan yhdessä Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna käynnistettyä liikunnan tasa-arvotekojen kampanjaa. Juhlavuoden aikana kampanja keräsi 20 tekoa, nyt tavoitteena on saada 100 täyteen!

Teko voi kohdistua liikunnan eri osa-alueisiin, kuten johtamiseen, työ- ja urheilijauriin, valmentamiseen, tuomaritoimintaan, vapaaehtoistyöhön, koulutukseen, mentorointiin, tapahtumiin, harrastamiseen, varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivän liikunnallistamiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin, toimintaperiaatteisiin tai tietopohjaan.

Hankkeeseen hyväksyttävän teon tulee lisätä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tai parantaa naisten ja tyttöjen asemaa liikunnassa.

Teko voi olla pieni tai suuri, mutta konkreettinen ja tulokset mitattavia. Teko voi pohjautua kokonaan uuteen ideaan tai mallintaa aiempia hyviä toimintatapoja, kuten vuoden 2017. Erityisen ansiokas teko käynnistää pidempijänteisen prosessin tasa-arvon edistämiseksi. Teko voi kuitenkin olla myös kertaluonteinen. Perusedellytys on, että teko on toimijataholle uusi (aiempaa pitkäjänteistä tasa-arvotyötä ei oteta huomioon).  

Parhaimmat teot palkitaan vuoden 2018 lopussa Piikkarit-palkinnoilla. Palkinnon saaja valitaan niiden liikunnan tasa-arvotekojen joukosta, jotka on ilmoitettu 31.10.2018 mennessä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen. 

Palkintoraatina toimii opetus- ja kulttuuriministeriön sekä johtamiseen kohdistuvien tekojen osalta Suomen Olympiakomitean Johtaa kuin nainen –hankkeen ohjausryhmän edustajat.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 -hankkeen toiminta pohjautuu 100 tasa-arvotekoa –hankkeen tuloksille ja verkostoille. Hankkeen tavoitteena on syventää ja monistaa tehtyjä tasa-arvotekoja ja siten edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: tasaarvoteot.fi