Laihdutus ja kävely yhdessä pitävät iäkkäät kunnossa

10.2.2011

Laihduttamista ei aina suositella iäkkäille, mutta yhdistettynä kävelyyn tai muuhun liikuntaan se auttaisi monia ylipainoisia parantamaan liikuntakykyään ja sitä kautta pysymään terveempinä.

Yhdysvaltalaistutkijat havaitsivat tämän puolitoistavuotisessa tutkimuksessa, johon osallistui vajaat kolmesataa sydänvaivaista tai niiden vaarassa olevaa ylipainoista 60–79-vuotiasta yhdysvaltalaista.

Osallistujista kolmannes ohjattiin liikuntaryhmään, jossa tavoite oli lisätä liikkumista ainakin 30 minuuttiin useimpina viikon päivinä, mutta vähintään 150 minuuttiin viikossa. Toinen kolmannes yritti lisäksi laihduttaa ja kolmas ryhmä toimi verrokkeina.

Tutkimus osoitti, että ilman laihtumistakin liikunnan lisääminen paransi osallistujien kävelynopeutta ja -kykyä, mutta parhaat tulokset saatiin, kun liikunta yhdistettiin laihduttamiseen. Laihduttajat onnistuivat pudottamaan noin 8 % painostaan.

Merkittävänä tutkijat pitävät sitä, että suurimmat muutokset nähtiin miehissä ja naisissa, joiden liikkuminen oli heikointa tutkimuksen alkaessa. Mahdollisesti tutkimuksessa saavutettu liikuntakyky ehkäisee myös heidän laitostumistaan.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Internal Medicine 2011;DOI:10.1001/archinternmed.2010.522)
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/archinternmed.2010.522v1

Copyright Duodecim 2011. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.