SoveLi 25 vuotta: Luonto liikuttaa ja hoitaa jokaista

11.6.2018

Kuva: Petri Jauhiainen
Kuva: Petri Jauhiainen

Pyhätunturilla kehitetään 13.–14.6.2018 soveltavaa luontoliikuntaa kymmenien asiantuntijoiden voimin. Luontoliikunnan edistäminen on 25-vuotiaan SoveLin ytimessä.

Luonto tekee hyvää meille kaikille, ja soveltaen se on myös kaikkien saavutettavissa. Monet liikkujat tarvitsevat toimintarajoitteensa vuoksi räätälöityjä palveluja, jotta he pääsevät luontoon.

– Esimerkiksi luontopoluilla on hyvä olla riittävästi levähdyspaikkoja, jotta vaikkapa sydän- ja hengityssairaat pystyvät etenemään sujuvasti, SoveLin asiantuntija Virpi Mäkinen kertoo.

Sovellettujen liikuntavälineiden, esteettömien reittien, avustajien ja riittävien kohdetietojen avulla monet pitkäaikaissairaat ja vammaiset ihmiset rohkenevat myös kaukaisempiin kohteisiin kansallispuistoihin ja laavuille.

 

Juhlavuosi ruohonjuurella

 

Valtakunnallinen soveltavan luontoliikunnan foorumi Pyhätunturilla on SoveLin 25. toimintavuoden yksi ehdoton päätapahtuma. Luontoliikunta on ollut viime vuosina yksi SoveLin päätoimintamuodoista.

– Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen on tehokkainta luonnossa. Pääsääntöisesti kaikilla ihmisillä on mahdollisuus nauttia luontokokemuksista myös lähellä ja edullisesti, SoveLin toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas perustelee luontoliikunnan valintaa.

Soveltavan luontoliikunnan foorumin järjestävät Lapin aluehallintovirasto ja SoveLi yhteistyössä Metsähallituksen ja muiden kumppanien kanssa. Paikalle on tulossa noin 50 osallistujaa 12 eri kunnasta.

– Työtä soveltavan luontoliikunnan edistämiseksi on tehty monta vuotta, ja Pyhän foorumi on tärkeä välietappi tälle työlle, Yläkangas sanoo.

 

Pitkäjänteistä kehittämistä

 

SoveLi on vaikuttanut aikanaan muun muassa Esteettä luontoon -verkostossa. Uudella otteella SoveLi tarttui luontoliikunnan kehittämiseen vuonna 2014 aloittaessaan hankeyhteistyön Metsähallituksen kanssa.

– Metsähallitus halusi kehittää omia luontokohteitaan ja -palvelujaan kaikille soveltuviksi. SoveLi valikoitui hankekumppaniksi, koska jäsenjärjestöissämme suurin osa tarvitsee räätälöityjä palveluja, Virpi Mäkinen kertoo.

SoveLi ja Metsähallitus ovat edistäneet Rohkeasti luontoon- ja Polku luontoon -hankkeissa nimenomaan palvelujen saavutettavuutta.

– Rakennetun luontoympäristön esteetömyysasiat ovat rajautuneet toisille toimijoille, kuten Invalidiliiton kouluttamille esteettömyyskartoittajille, Mäkinen sanoo.

Pyhän foorumi on osa Polku luontoon -hanketta, jonka koulutus- ja kehittämistilaisuuksiin on osallistunut pelkästään tänä vuonna jo 150 henkilöä eri puolilla Suomea.

 

Kohtaamalla oppii parhaiten

 

Yhteisten hankkeiden avulla on muun muassa koulutettu Metsähallituksen henkilökuntaa viestimään kohteista riittävän tarkasti sekä kohtaamaan erilaisia liikkujia aidoissa luontoympäristöissä. 

– Olemme törmäyttäneet koulutus- ja kehittämistilaisuuksissa henkilökuntaa koko SoveLin kenttään mielenterveyskuntoutujista apuvälineiden kanssa liikkuviin. Tämä on tuonut arvokasta kokemusta luontopalvelujen henkilöstölle, Virpi Mäkinen kertoo.

SoveLin 20 jäsenjärjestöä ovat valtakunnallisia kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä, joiden yhdistyksiin kuuluu noin 461 000 eri tavoin pitkäaikaissairasta tai vammaista ihmistä.

– Keskiössä on ollut se, että henkilöstö rohkaistuu kohtaamaan erilaisia liikkujia. On osallistettu ja opittu toisiltamme, mitä luonnossa liikkuminen käytännössä tarkoittaa.

Jokainen kehittämistilaisuus ja kohtaaminen ovat synnyttäneet lisää soveltavaa luontoliikuntaa eri puolille Suomea.

– Esimerkiksi Espoossa, Rovaniemellä, Turussa ja lukuisilla pienemmillä paikkakunnilla luontoliikunta näkyy nyt upeasti kuntien erityisliikunnan kalentereissa. Ryhmäliikunta sisätiloissa ei ole enää ainut vaihtoehto, Virpi Mäkinen kiittelee.

 

Luontoinnostus leviää

 

Luontoteeman noste näkyy myös valtakunnallisissa ohjelmissa sekä järjestöjen ja rahoittajien toimissa. Esimerkiksi KKI-ohjelma jakaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa tukea luontoliikunnan edistämiseen.

– Yhteistyön avulla olemme herätelleet uudestaan luontoliikunnan buumia, Virpi Mäkinen kertoo.

Mäkinen iloitsee siitä, että Metsähallitus otti Rohkeasti luontoon -teeman mukaan terveyden edistämisen ohjelmaansa ”Hyvinvoinva luonto, hyvinvoiva ihminen”.

Myös Valtakunnallinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä TEHYLI-ohjausryhmä ja sen olosuhderyhmä ovat nostaneet luonto-olosuhteiden kehittämisen esiin. Esimerkiksi vuodesta 2017 alkaen TEHYLI-olosuhderyhmän toimenpiteitä on suunnattu vahvasti luonnon virkistyskäytön ja luontoliikunnan edistämiseen. 

 

Teksti: Heidi Hölsömäki

 

SoveLi ja luontoliikunta

- SoveLi perustettiin joulukuussa 1993 Suomen erityisliikunnan yhdistys SEY:nä. Nimi muutettiin vuonna 2004 nykyaikaisemmaksi Soveltava Liikunta SoveLi ry:ksi.

- Luonnossa liikkumisen hyödyt on tiedetty monissa jäsenjärjestöissä aina, ja esimerkiksi SOLUKU-projektissa kehitettiin erityisryhmien sosiaalista luontokuntoutusta 2000-luvun alussa.

- Soveltavan liikunnan apuvälineet mahdollistavat monella luontoon pääsemisen. SoveLi on ollut alusta alkaen mukana Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n kehittämisessä. SOLIA aloitti projektina vuonna 2001.

- SoveLi ja Metsähallitus kehittävät soveltavaa luontoliikuntaa Rohkeasti luontoon- ja Polku luontoon -hankkeissa (2015–2019).

- SoveLi perusti syksyllä 2017 valtakunnallisen soveltavan luontoliikunnan verkoston.

 

Lisätietoa

 

Valtakunnallinen soveltavan luontoliikunnan foorumi

Luontoliikunta sopii jokaiselle -sivu

SoveLin jäsenjärjestöt

 

Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas, tommi.ylakangas(at)soveli.fi, puh. 040 511 5941

Asiantuntija Virpi Mäkinen, virpi.makinen(at)soveli.fi, puh. 040 551 4468