Ministeriön verkkokuulemisessa korostui koko kansan liikunta

18.5.2018

Liikkuvuuden lisääminen on tärkeä tavoite, selviää liikuntaa ja huippu-urheilua koskevasta avoimesta verkkokuulemisesta. Erityisen tärkeänä suomalaisten liikkumisen lisäämisessä nähdään lapsiin ja nuoriin panostaminen niin, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus liikkua.

Verkkokuuleminen toteutettiin osana liikuntapoliittisen selonteon laadintaa. Verkkokuulemiseen osallistui 4246 henkilöä, joista lähes puolet oli liikunnan aktiivitoimijoita kuten seura-aktiiveja, liikuntajärjestöjen toimijoita ja kuntatason toimijoita.

– Hienoa, että verkkokuulemiseen tuli paljon vastauksia. Tämä antaa hyvä pohjan käynnistämälleni liikuntapoliittisen selonteon valmistelulle. Vastauksissa on paljon hyviä ideoita, jotka otetaan selonteossa huomioon, kertoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.  

Vastaajien mielestä yhteiskunnan tulisi tukea väestön liikuntaa sen positiivisten kansanterveydellisten vaikutusten takia ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Suosituimmat liikkumismallit ovat omatoimisesti yksin liikkuminen ja organisoidusti yhdessä liikkuminen. Liikunta ja urheilu merkitsevät osallistujille oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, iloa sekä sosiaalista yhdessäoloa.

Erityisen tärkeänä suomalaisen liikkumisen lisäämiseksi nähtiin lapsiin ja nuoriin panostaminen. Koulun rooli koettiin myös tärkeänä. Keinoina ovat koululiikunnan edistäminen, välituntiliikunta sekä koulun kerhotoiminta. Yhteiskunnan tulisi myös taata jokaiselle lapselle ja nuorelle yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa ja liikkua.

Liikuntapoliittisessa selonteossa linjataan valtion liikuntapoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä tuleville vuosille. - Eduskunta käy selonteon yhteydessä perusteellisen keskustelun liikunnan ja urheilun merkityksestä sekä kehittämisestä osana yhteiskuntaa. Selonteosta päätetään eduskunnassa syyskaudella, toteaa ministeri Terho.

Lähde ja lisätietoa: Opetus- ja kulttuuriministeriö