Opinnäyte MS-tautia sairastavien liikunnan harrastamisesta

17.5.2018

Kuvakaappaus MS- ja liikunta -videosta.
Kuvakaappaus MS- ja liikunta -videosta.

MS-tautia sairastavan liikunnan polulla tärkeiksi asioiksi muodostuvat muun muassa riittävän liikuntatiedon saaminen eri kanavien kautta, henkilökohtainen ohjaus ja kannustus, mutta toisaalta myös sairastavan oma aktiivisuus liikunnan saralla sekä liikunnan soveltaminen.

Nämä asiat selvisivät fysioterapeutti (YAMK) Saija Kultalan opinnäytetyössä, jossa hän tutki MS-tautia sairastavien liikunnan harrastamista, merkitystä ja vaikutuksia sekä liikunnan kulmakiviä. Opinnäytetyö tilattiin Suomen MS-hoitajat ry:n iCARe-projektiin.

MS-tautia sairastavan liikunnan kulmakivet ovat mielekkyys, turvallisuus säännöllisyys, monipuolisuus, yksilöllisyys, vaihtelevuus ja oman kehon kuuntelun taito.

Tutkitun tiedon perusteella luotiin video sairastuneille, läheisille sekä hoitotyön ammattilaisten käyttöön. Neuroliiton asiantuntijoita ja jäseniä haastateltiin opinnäytetyöhön ja videolle.

Video MS-taudista ja liikunnasta

Saija Kultalan opinnäytetyö