Liikkuva skidi – ohjausmateriaalia vuorovaikutuksen tueksi ryhmissä

16.5.2018

Liikkuva Skidi -kuvitusta
Liikkuva Skidi -kuvitusta

”Lapseni aloitti palloilukerhon ja oli siitä kovin innostunut. Muutaman tapaamiskerran jälkeen ohjaaja soitti kotiin ja sanoi, ettei lapseni voi osallistua enää kerhoon, koska ei ymmärrä ohjeita.”

Ryhmässä toimiminen voi olla vaikeaa lapselle, jolla on pulmia puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa. Vanhempien kokemusten mukaan perheiden on tällöin vaikeaa löytää lapselle sopivia harrastusryhmiä ja usein harrastuskokeilut jäävät kesken. Usein hyvin pienikin muutos ohjaajan toimintatavoissa kuitenkin tukee lasta niin, että hän pystyy osallistumaan ikätasoiseen harrastustoimintaan.

Liikkuva skidi -ohjausmateriaali on suunnattu lasten liikunta- ja harrasteryhmien ohjaajille sekä varhaiskasvatuksen, kerhotoiminnan ja alakoulun ensimmäisten luokkien työntekijöille. Materiaalipaketti auttaa ohjaajia huomioimaan kielellisiltä taidoiltaan erilaisten lasten tarpeet ja tukemaan lasten osallistumista ryhmiin. Työkirja sisältää tietoa, vinkkejä sekä valmista kuvamateriaalia lapsen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseksi ryhmässä. Työkirjaan sisältyvien videoiden avulla ohjaajien on helppo ryhtyä opettelemaan puhetta tukevien keinojen hyödyntämistä ja tutustua myös muihin lapsen toimintaa helpottaviin keinoihin.

 

Kuvien ja muiden keinojen monipuolinen käyttö ryhmässä antaa lapselle mahdollisuuden itseilmaisuun ja lapsi ymmärtää ohjeet paremmin, mutta se tukee myös esimerkiksi lasten keskittymistä ja toiminnanohjausta. Ohjausmateriaalin keinot ovat hyödyllisiä kelle tahansa lapselle. Se on kuitenkin suunnattu erityisesti sellaisille lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, muita neuropsykiatrisia pulmia (esim. ADHD, autisminkirjon häiriöt) tai äidinkieli muu kuin ryhmässä käytetty kieli.

 

Aivoliiton Liikkuva Skidi -projekti jatkuu seuraavat kolme vuotta lapsiryhmien ohjaajien koulutuksilla eri puolilla Suomea. Koulutuksessa syvennetään työkirjan tietoja teorian ja käytännön harjoitusten avulla.

Liikkuva skidi -työkirjan voi tilata Aivoliiton verkkokaupasta www.aivoliitto.fi/verkkokauppa ja tulevat koulutukset sekä lisätietoa projektista löytyy sivulta www.aivoliitto.fi/liikkuvaskidi

 

Lisätiedot 


Eliisa Laine, fysioterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja, puh. 050 523 6056 eliisa.laine@aivoliitto.fi