Liikuttaako koulusi jo kaikkia lapsia?

9.5.2018


Liikkuva koulu -ohjelmassa on mukana jo 70 prosenttia Suomen kouluista. Hae 31.5. mennessä mukaan kehittämään liikkuvampaa koulupäivää myös erityisen tuen oppilaille.

Koulun toimintakulttuurin liikunnallistaminen edistää työrauhaa ja oppimista. Oppilaiden aktiivinen toimijuus lisää viihtyisyyttä ja koulunkäynnin merkityksellisyyttä.

Syyslukukaudella 2018 toteutuva Iloon yli esteiden -hanke jalkautuu kouluihin osana Liikkuva koulu -ohjelmaa. Etelän, pohjoisen, lännen ja idän alueelta mukaan pääsee 7–9 koulua. Ideoidaan yhdessä lasten kanssa, miten teidän koulussanne liikutaan!

Syyskuussa 2018 pidettävien alueellisten koulutuspäivien jälkeen toteutetaan koulussanne lasten toiveiden pohjalta Iloon yli esteiden -tapahtumapäivä. Loppuseminaarissa 14.12.2018 Helsingissä (seurattavissa etäyhteyksin) jaetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä käytänteitä tulevaan.

Koulut pääsevät esittämään ideoita aktiivisempaan koulupäivään Valterin ja Liikkuvan koulun kanavien kautta. Koulut vastaavat avainhenkilöiden (3–5 työntekijää) matka- ja sijaiskuluista koulutuspäivinä.

Koulutuspäivät ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin tarjoama tuki koulukohtaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen on maksutonta.

Mukaan valitut koulut osallistuvat Valterin sekä Jyväskylän yliopiston yhteistyössä toteuttamaan arviointitutkimukseen. Koulutuspäivään nivotun arviointitutkimuksen avulla kuvataan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan toimijuutta koulun liikunnallisissa aktiviteeteissa ja selvitetään osallistumiseen vaikuttavia kriittisiä aspekteja, jotka tulee huomioida osallistumisen mahdollistavan toimintakulttuurin kehittämisessä. Koulut säilyttävät nimettömyytensä tutkimustulosten raportoinnissa.

Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.

Liikkeellä ja hankkeella kasvatetaan me-henkeä! Hae mukaan!
Kom över hindren och hitta glädjen- Valteri och Skolan i rörelse betjänar också på svenska!

 

Lisätietoja

Henni Huttunen
henni.huttunen@valteri.fi
puh. 0295335353

Iloon yli esteiden -hankkeen esite 

Haku käynnissä 31.5.2018 asti: Ilmoittaudu 

Koulut saavat tiedon valinnasta 4.6.2018.