Soveltamalla koululiikunta onnistuu jokaiselle lapselle

9.5.2018


Liikuttava koulupäivä -video näyttää faktoja ja vinkkejä siihen, miten kaikki lapset pääsevät osallistumaan yhdenvertaisina koulussa! Koululiikunnasta vapauttaminen tai kotiopetus ei ole ratkaisu.

Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan. Yhdenvertainen osallistuminen perustuu lakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin.

Ryhmässä toimimisen oppii vain ryhmässä toimimalla ja liikkujaksi oppii vain liikkumalla. Positiivisten kokemusten saaminen edellyttää liikunnan opetuksessa mukanaoloa, ennakkoluulotonta asennetta, esteettömyyttä ja tarvittavia apu- ja toimintavälineitä. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus tulla kuulluksi päätettäessä oppilaan tuen tarpeesta ja muodoista. Koululiikunnasta vapauttaminen tai kotiopetus ei ole ratkaisu.

Suomessa vietetään Unelmien liikuntapäivää 10.5.2018. Varmistetaan yhdessä, että kaikki pääsevät mukaan myös tavallisina koulupäivinä!

 

Video

Katso havainnollinen Liikuttava koulupäivä -video
 

Esite

Lisätietoa ja vinkkejä esitteestä ja siihen koottujen linkkien kautta.

Esitteen faktat ja vinkit on koonnut Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta, asiantuntija-apunaan Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies Tanja Salisma sekä seuraavat toimijat:
Jyväskylän Yliopisto, Koululiikuntaliitto, Liikunnan aluejärjestöt, Liikkuva koulu, Niilo Mäki Instituutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Soveltava Liikunta SoveLi, Suomen Olympiakomitea, Suomen CP-liitto, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Vanhempainliiton Epeli-hanke.