Syöpäyhdistys ja Folkhälsan liittyivät SoveLi-yhteisöön

2.5.2018

Per Lindroos Folkhälsanista
Per Lindroos Folkhälsanista
Annukka Alapappila Sydänliitosta ja Riitta Samstén Neuroliitosta
Annukka Alapappila Sydänliitosta ja Riitta Samstén Neuroliitosta
Järjestöjohtamisen asiantuntija Sirpa Korkatti
Järjestöjohtamisen asiantuntija Sirpa Korkatti
Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitosta, Annukka Alapappila Sydänliitosta ja Maria Ekroth Reumaliitosta.
Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitosta, Annukka Alapappila Sydänliitosta ja Maria Ekroth Reumaliitosta.
Tommi Yläkangas SoveLista ja Olavi Sydänmaanlakka Mielenterveyden keskusliitosta
Tommi Yläkangas SoveLista ja Olavi Sydänmaanlakka Mielenterveyden keskusliitosta
Milla Haglund Epilepsialiitosta ja Hanna Kääriäinen Selkäliitosta
Milla Haglund Epilepsialiitosta ja Hanna Kääriäinen Selkäliitosta

SoveLi on saanut tänä keväänä joukkoonsa kaksi uutta jäsenjärjestöä, Suomen Syöpäyhdistyksen ja Folkhälsanin. Uudet jäsenet esittäytyivät kevätkokouksen päätteeksi.

SoveLin kevätkokous hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yksimielisesti, ja muutenkin kokous sujui puheenjohtaja Janne Haaralan johdatuksella leppoisasti ja nopeasti. Valtakirjalla edustettuina oli 12 jäsenjärjestöä 20:stä, ja mukana olivat myös tänä keväänä SoveLiin liittyneet Suomen Syöpäyhdistys ja ruotsinkielisten oma järjestö Folkhälsan.
 

Vahvistusta syöpäyhdistysten liikuntaan


SoveLin hallituksen puheenjohtaja Olavi Sydänmaanlakka toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi ja pyysi heitä esittäytymään.

– Olemme tehneet paljon liikunnan edistämiseksi syövän ehkäisemisen näkökulmasta. Nyt ajatuksena on, että organisaatiomme voisi tukea entistä paremmin myös paikallisyhdistysten liikuntatoimintaa, Suomen Syöpäyhdistyksen kehittämispäällikkö Virve Laivisto kertoi.

Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä paikallisosastoineen ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä. Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä toimijoita, jotka noudattavat yhteisesti sovittuja arvoja ja toimintaperiaatteita. Yhdistyksissä on yli 120 000 henkilöjäsentä. Syöpäyhdistys on osa Suomen Syöpäjärjestöjä.
 

Uimaopetusta på svenska


Yleishyödyllistä terveys- ja sosiaalijärjestö Folkhälsania edusti kokouksessa osastopäällikkö Per Lindroos.

– Yhteistyömme alkoi SoveLin kaksikielisen hankkeen kautta. Haluamme vahvistaa soveltavan liikunnan osaamista ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa. Mietimme, miksemme voisi olla myös SoveLin jäseniä, koska liikunta on tärkeä terveyden edistämisen osa-alue, Lindroos kertoi.

Folkhälsaniin kuuluu noin 100 jäsenyhdistystä ympäri rannikkoseutua, ja niissä on noin 19 000 henkilöjäsentä.

– Varmaankin tunnetuin ja perinteisin liikuntamuotomme ovat uimakoulut. Suurin osa ruotsinkielisestä väestöstä lienee oppinut uimataidon niissä, Lindroos kertoi.

SoveLi edustaa valtakunnallisten jäsenjärjestöjensä kautta nyt noin 461 000 Suomessa asuvaa henkilöä. Suurimmalla osalla heistä on jokin toimintakykyyn vaikuttava vamma tai pitkäaikaissairaus. Jäsenjärjestöjen yhdistyksistä suurin osa järjestää soveltavaa ja terveyttä edistävää liikuntatoimintaa tai edistää esimerkiksi tiedottamalla liikunnan saavutettavuutta.
 

Strategiatilaisuudesta eväitä tulevaan


Kevätkokouksen jälkeen pidettiin innostuneessa hengessä strategiatilaisuus, jossa mietittiin järjestöjohtamisen asiantuntijan Sirpa Korkatin johdatuksella haluttuja SoveLin tulevaisuuden tavoitteita sekä sitä, miten niihin päästään.

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että soveltavaa liikuntaa ja liikunnan toimijoita pitää saada entistä komeammin esiin liikuntakentälle, jotta sen arvo ja merkitys todella ymmärretään. Vaikuttamistyön merkitys nähtiin tässä ensiarvoisena. SoveLia pidettiin myös tärkeänä tiedon valikoijana ja välittäjänä liikunnan kentän ja vammais- ja terveysjärjestöjen välillä.

SoveLin nykyinen strategia on voimassa tämän vuoden loppuun, ja seuraavaa työstetään parhaillaan kaudelle 2019–2021.

Teksti ja kuvat: Heidi Hölsömäki
Ryhmäkuva: Riitta Samstén

 

Lisätietoa


Tutustu SoveLin toimintakertomukseen 2017 (pdf).

Suomen Syöpäyhdistyksen kotisivut

Folkhälsanin kotisivut / Folkhälsans hemsidor