Jumppaaminen voi ehkäistä riskivanhusten murtumia

29.9.2010

Säännöllinen jumppaaminen parantaa seitsemänkymppisten naisten tasapainoa ja kävelyä ja mahdollisesti ehkäisee myös lonkka- ja muita murtumia.

Suomalaistutkijoiden havainto on tervetullut, sillä vaikka liikunnan hyödyt terveiden iäkkäiden murtumien ehkäisyssä on tiedetty, pitkäaikaista tehoa ei ole osoitettu murtuma-alttiilla henkilöillä, joiden luiden tiheys on pienentynyt. Noin 90 prosenttia lonkkamurtumista johtuu kaatumisesta.

Oulun Diakonissalaitoksen sekä Oulun ja Turun yliopiston yhteistyönä tehtyyn tutkimukseen osallistui 160 haurasluista 70–73-vuotiasta naista. Heistä puolet ohjattiin liikuntaryhmään, jossa viikoittaisen ohjatun ryhmäkokoontumisen lisäksi tehtiin päivittäistä kotivoimistelua. Kokoontumiset koostuivat hyppelystä, jalka- ja pakaralihasharjoituksista sekä erilaisista tasapainoharjoituksista.  Ryhmäkokoontumisia järjestettiin kuutena kuukautena vuodessa vuosina 1998–2001.

Keskimäärin seitsemänvuotisen seurannan aikana 17 liikuntaryhmäläistä joutui sairaalaan murtuman takia, mikä oli selvästi vähemmän kuin verrokkiryhmässä, jossa 23 tarvitsi hoitoa. Ero oli vielä merkittävämpi, kun tutkijat tarkastelivat lonkkamurtumia. Verrokeista viisi mursi lonkkansa seurannan aikana, mutta kaikki liikuntaryhmäläiset välttyivät niiltä. Lisäksi kuolleisuus oli vähäisempää liikuntaryhmässä, tutkijat havaitsivat.

Tulostensa perusteella tutkijat suosittavat päivittäistä liikuntaa iäkkäille naisille, joiden luuntiheys on pienentynyt. Luultavasti neuvo ei kuitenkaan sovi vakavasti sairaille ja laitoshoidossa oleville, he muistuttavat. Tutkimusryhmää johti Raija Korpelainen.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Internal Medicine 2010;170:1548-1556)
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/170/17/148

Copyright Duodecim 2010. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen
julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.