ITE-arvioinnista uusi väline liikunnan vapaaehtoisille

26.11.2010

Lahtelaisia naisia SalpausSelät ry:n selkäjumpassa. Yhdistys oli yksi kymmenestä pilottiyhdistyksestä, jotka testasivat ITE-menetelmän toimivuutta.
Lahtelaisia naisia SalpausSelät ry:n selkäjumpassa. Yhdistys oli yksi kymmenestä pilottiyhdistyksestä, jotka testasivat ITE-menetelmän toimivuutta.

Suomen Kuntaliitto julkaisi perjantaina 26.11.2010 uuden yhdistysten liikunnan toimijoille tarkoitetun version ITE-itsearviointimenetelmästä. SoveLi oli mukana kehittämässä Liikunnan VapaaehtoisITEä.

 

Liikunnan vapaaehtoiskentältä on puuttunut systemaattinen menetelmä, jonka avulla yhdistykset voisivat kehittää liikuntatoimintaansa. Tarvetta liikuntatoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen on havaittu SoveLin Liikkeelle-koulutuksissa.

Tältä pohjalta Soveltava Liikunta SoveLi ry halusi selvittää, onko ITE-itsearviointimenetelmästä mahdollista luoda sovellutus, joka toimisi arviointityövälineenä kansanterveys- ja vammaisjärjestöissä.

Parin vuoden kehitystyön tuloksena syntyi uusi VapaaehtoisITE/Liikunta -arviointiohje ja -lomake. SoveLi on muokannut ITE-arviointikysymyksiä "yhdistyskielelle" niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan kehittäjiä.

ITEä muokattiin SoveLin, Kuntaliiton ja SoveLin jäsenjärjestöjen yhteistyönä. Vimeisessä vaiheessa ITE-lomaketta ja -ohjetta testasivat ja paransivat Suomen Sydänliitto ry ja Suomen Selkäliitto ry paikallisyhdistyksineen. Alun perin ITE on Kuntaliiton sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kehittämä itsearviointimenetelmä.

Helppo arviointiväline yhdistyksen omaan käyttöön

Liikunnan VapaaehtoisITEn ideana on, että jokainen yhdistys voi arvioida ja seurata omaa liikuntatoimintaansa 25-kohtaisen selkeän lomakkeen avulla. Kenenkään yksittäisen henkilön tai yhdistyksen toimintaa siinä ei ole tarkoitus arvostella. Päinvastoin, ITE tekee yhdistyksen liikuntatoiminnan näkyväksi sille itselleen, ja yhdistyksen väki voi päättää yhdessä, mitä asioita halutaan kehittää eteenpäin ja mitä jättää vähemmälle.

Liikuntatoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen paikallistasolla on tärkeää, sillä liikunnalla on tavallista suurempi merkitys SoveLin jäsenjärjestöjen ihmisille. Yhdistysten vertaisryhmät tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden lähteä liikkumaan. Monelle pitkäaikaissairauden tai vamman kanssa elävälle omaehtoinen liikunta on myös arjen sujuvuuden ja toimintakyvyn säilymisen edellytys.

SoveLin jäsenjärjestöjen 1 200 paikallisyhdistyksessä on jo noin 850 liikuntavastaavaa, jotka organisoivat ja toteuttavat yhdistysten moninaista liikuntatoimintaa. SoveLin jäsenet ovat valtakunnallisia kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä, joiden toiminnassa liikunnalla on keskeinen merkitys.

Teksti: Heidi Hölsömäki

Lue lisää ITEstä ja pilottiyhdistysten kokemuksista Soveli-lehdestä 2/2010.