Avoin työpaikka: SoveLi hakee hankekoordinaattoria

22.3.2018

Soveltava Liikunta SoveLi ry hakee hankekoordinaattoria koordinoimaan Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää soveltavaa liikuntaa Suomen kaksikielisissä kunnissa yhteistyössä kuntien ja paikallistoimijoiden kanssa.

Tehtävä on määrä-aikainen 31.3.2019 asti, jonka jälkeen työsuhde jatkuu, mikäli hanke saa jatkorahoituksen. Työ alkaa mahdollisimman pian. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankekoordinaattorin vastuulla on hankkeen käytännön toteutus ja hallinnointi. Tehtävässä painottuvat kokonaisuuksien hallinta, yhteistyötaidot, organisointikyky ja itseohjautuvuus. Hankekoordinaattori suunnittelee hankkeen käytännön toteutuksen hankesuunnitelmaan tukeutuen ja vastaa suunnitelman toteuttamisesta hankepaikkakunnilla.

Hanke suuntautuu kaksikielisiin kuntiin, joten hakijoilta vaaditaan sujuvaa ruotsin kielen taitoa. Lisäksi vaatimuksena on ymmärrys soveltavan liikunnan teemoista ja halu edistää soveltavan liikunnan asemaa. Hakijoilta vaaditaan korkeakoulututkintoa. Aikaisempi kokemus hankekoordinaattorin tehtävistä ja hanketyöskentelystä katsotaan eduksi.

Työn tekopaikkana on SoveLi ry:n toimisto Helsingissä, mutta tehtävän onnistunut hoitaminen vaatii myös matkustamisvalmiutta hankepaikkakunnille. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi osoitteeseen tommi.ylakangas@soveli.fi otsikolla HANKEKOORDINAATTORI 5.4.2018. klo 16.00 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa Tommi Yläkangas p. 040 511 5941 soittoaikana 29.3.klo 9.00-11.00 tai sähköpostitse tommi.ylakangas@soveli.fi.

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka jäsenenä on 20 valtakunnallista kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestöä. SoveLin toiminnan tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

 

Arbetsplatsannons

 

Föreningen Soveltava Liikunta SoveLi ry söker en projektkoordinator med uppgift att koordinera projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner. Syftet med projektet är att främja anpassad motion i tvåspråkiga kommuner i Finland i samarbete med kommunerna och lokala aktörer. Uppdraget gäller på viss tid fram till 31.3.2019, varefter anställningsförhållandet fortgår om projektet får fortsatt finansiering. Arbetet inleds så fort som möjligt. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Projektkoordinatorn ansvarar för administrationen och det praktiska genomförandet av projektet. Viktiga egenskaper för uppgiften är helhetskontroll, samarbetsförmåga, organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Projektkoordinatorn planerar det praktiska genomförandet av projektet utifrån projektplanen och ansvarar för genomförandet av planen på projektorterna.

Projektet riktar sig till tvåspråkiga kommuner, så de sökande förutsätts ha goda kunskaper i svenska. Därtill krävs förståelse för anpassad motion och vilja att främja den anpassade motionens ställning. De sökande ska ha högskoleexamen. Tidigare erfarenhet av uppgifter som projektkoordinator och av projektarbete räknas som en merit.
Arbetet sker på SoveLi ry:s kontor i Helsingfors, men innefattar också resor till projektorterna. Tillgång till egen bil är en fördel.

Om du är intresserad av uppgiften, sänd din ansökan och meritförteckning till adressen tommi.ylakangas@soveli.fi med rubriken PROJEKTKOORDINATOR senast 5.4.2018 kl. 16.00. Mer information om uppgiften fås av Tommi Yläkangas tfn 040 511 5941 under telefontiden 29.3 kl. 9.00-11.00 eller per e-post tommi.ylakangas@soveli.fi.

Soveltava Liikunta SoveLi ry är en nationell idrottsorganisation som har 20 riksomfattande folkhälsoorganisationer, idrottsorganisationer och organisationer för personer med funktionsnedsättning som medlemmar. Målet med SoveLis verksamhet är att förbättra möjligheterna till hälsofrämjande motion, anpassad motion och en aktiv livsstil för långtidssjuka personer och personer med funktionsnedsättning.