Soveltavan liikunnan yhdistysfoorumi yhdistää paikalliset voimat

15.3.2018

Kuva: Virpi Mäkinen
Kuva: Virpi Mäkinen

SoveLi tuottaa paikallisia soveltavan liikunnan yhdistysfoorumeita. Huittisten foorumissa päätettiin perustaa yhdistysten yhteinen liikuntavuoro erityisliikunnan ohjaajan tuella. Luontoliikunta todettiin myös hyväksi tavaksi tehdä yhteistyötä ja lisätä liikettä.

Soveltavan liikunnan yhdistysfoorumi järjestettiin Huittisissa tammikuun lopussa. Huittisten nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Teuvo Munkki ja erityisliikunnanohjaaja Elisa Laakso kutsuivat avoimeen koulutustilaisuuteen kansanterveys-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen edustajia.

Foorumin tavoitteena oli edistää yhdistysten keskinäistä vuoropuhelua sekä lisätä yhdistysten ja liikuntapalveluiden välistä yhteistyötä sekä lisätä osallistujien tietoa soveltavan liikunnan ajankohtaisista valtakunnallisista asioista.

Yhdistysfoorumissa keskusteluissa nousi esiin erityisesti yhdistysten väliset yhteistyömahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen erilaisissa tapahtumissa ja liikuntaryhmien järjestämisessä. Yleinen ilmapiiri oli, että yhdistykset toivovat osanottajia myös muista yhdistyksistä tapahtumiinsa ja samankaltaisten, päällekkäisten tapahtumien ehkäisemiseen toivottiin ratkaisua.

– Luontoliikunta on ajankohtainen ja hyvä teema virittää ja tehdä yhteistyötä paikallistasolla. Yleensä kaikilla on miellyttäviä kokemuksia luonnosta ja yhteistyön rakentaminen tämän teeman ympärille voi olla vaivatonta. On ensiarvoisen tärkeää synnyttää lisää liikettä terveytensä kannalta vähän liikkuville, täsmentää SoveLin soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Mäkinen.

Yhdistysfoorumissa saatiin myös konkreettisia toimenpiteitä aikaan. Foorumissa keskusteltiin yhdistysten yhteisen liikuntavuoron aloittamisesta. Yhdessä sovittiin, että syksyllä alkaa liikuntaryhmä erityisliikunnanohjaajan ohjauksella ja keväällä ryhmä jatkaa toimintaansa vertaisohjaajien vetämänä. Erityisliikunnanohjaaja tukee vertaisohjaajia liikuntatuokioiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaksi yhdistystä sopivat myös vesijumppavuoron jakamisesta. Yhdistykset osallistuvat kustannuksiin maksamalla oman yhdistyksenä jäsenten vesijumppien ohjausmaksut.

– Soveltavan liikunnan yhdistysfoorumi kannattaa järjestää tasaisin väliajoin, sillä se herättelee yhdistyksiä pohtimaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Samalla yhdistykset voivat jakaa muiden kanssa onnistumisia ja hyviä käytäntöjä, mutta myös pohtia ratkaisuja kohtaamiinsa haasteisiin, kannustaa erityisliikunnanohjaaja Elisa Laakso.

– Yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita soveltavan liikunnan järjestämisessä. Kunnan on tärkeää tukea ja pyrkiä mahdollistamaan omalta osaltaan liikuntaryhmien toteutumista ja jatkuvuutta, Laakso jatkaa.  

Lisätietoja: SoveLin Virpi Mäkinen, virpi.makinen@soveli.fi, 040 551 4468

Soveltavan liikunnan yhdistysfoorumit