Liikuntaideat paperille: KKI-hanketuki käynnistyy taas maaliskuussa

22.2.2018

KKI-hanketuen avulla voi esimerkiksi perustaa uuden matalankynnyksen liikuntaryhmän.
KKI-hanketuen avulla voi esimerkiksi perustaa uuden matalankynnyksen liikuntaryhmän.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.

Hakijana voi olla mikä tahansa rekisteröity yhteisö, eli myös terveysjärjestöt ja paikallisyhdistykset. Moni terveysjärjestö onkin vuosien varrella hakenut ja saanut KKI-hanketukea vähän liikkuvien liikuntatoiminnan järjestämiseen.

Ennen hanketuen hakemista kannattaa panostaa hankkeen suunnitteluun. Hanketuen myöntämisen kriteereihin sekä mallihakemukseen on hyvä tutustua jo ennen hakemuksen tekemistä. Omiin hankkeisiin voi hakea vinkkejä esimerkiksi KKI-ohjelman verkkosivuilta löytyvien aiemmin tuettujen hankkeiden tiivistelmistä sekä KKI-ohjelman blogista.

Alle on koottu vinkkejä hankkeen suunnitteluun ja KKI-hanketukihakemuksen tekoon liittyen.

  • Hankkeen toiminnan tulee olla selkeästi suunnattu työikäiselle väestölle ja yläikärajana ovat juuri eläkkeelle siirtyneet.
  • Hankkeen budjetissa tulee olla vähintään puolet omarahoitusta. Omarahoitus voi koostua esimerkiksi osallistumismaksuista, hakijan taloudellisesta panostuksesta tai muusta rahoituksesta.
  • KKI-hanketukea ei myönnetä hakijatahon perustoiminnan järjestämiseen, eli hankkeen sisällön tulee olla hakijatahon toiminnassa uutta.
  • KKI-hanketuki on tarkoitettu ns. starttirahaksi ja tavoitteena on, että hankkeen toiminta jatkuisi myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hakemuksessa kannattaakin avata, miten hankkeessa järjestettävä toiminta aiotaan juurruttaa jatkossa.
  • KKI-ohjelma kannustaa vuonna 2018 hanketukea hakevia järjestämään liikuntahankkeita, joissa luontoliikunta on osana hankkeen toteutusta.

 

KKI-hanketukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hanketuen hakuajat ovat 1.–31.3 ja 1.–30.9. Lue lisää KKI-hanketuen kriteereistä sekä hanketuen hakemisesta www.kkiohjelma.fi.

KKI-ohjelman blogi https://blogi.kkiohjelma.fi/

Lisätietoja hanketuesta: hankevalmistelija Laura Pajunen, puh. 050 441 4025, laura.pajunen(at)likes.fi

Psoriasisyhdistys toteutti iloisen ja innostavan vertaisliikuntaryhmän KKI-tuella. Lue juttu Soveli-lehdestä 1/2018 (s. 30).

 

Kuva: KKI-ohjelma/Studio Juha Sorri