Soveltavalle liikunnalle englanninkielinen yhteistyösivusto

12.2.2018


Liikuntatieteellinen Seura on avannut suomalaiselle soveltavalle liikunnalle oman englanninkielisen nettisivuston.

FINAPA.fi-sivusto (www.finapa.fi) välittää tietoa suomalaisesta soveltavan liikunnan järjestelmästä kansainvälisille toimijoille. Sivustolla on tietoa muun muassa alan toimijoista, verkostoista, lainsäädännöstä, historiasta, koulutuksesta, tutkimuksesta ja kehittämishankkeista.

Sivusto palvelee sekä toiminnastaan kansainväliselle yleisölle tiedottavia tahoja kotimaassa että suomalaisesta soveltavasta liikunnasta kiinnostuneita maailmalla.

Suomalaisilta alan toimijoilta toivotaan sivustolle lisää englanninkielistä sisältöä, kuten tutkimusten ja kehittämishankkeiden tiivistelmiä. Myös sivuston kehittämisehdotuksia otetaan mieluusti vastaan.

Sivuston kehittäminen on ollut osa Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) koordinoiman soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmän toimintaa. LTS on kasannut sivut yhteistyössä alan toimijoiden, kuten SoveLin kanssa.

Lisätietoja, materiaalien lähetys ja kehittämisehdotukset: Saku Rikala, saku.rikala@lts.fi