Erityisluokkien oppilaat mukaan koululiikuntatutkimuksiin

18.1.2018

Tutkijatapaamisessa tutustuttiin muun muassa vammaisurheilun testaukseen. Testimatolla urakoi paratriathlonin viime syksyinen maailmanmestari Liisa Lilja.
Tutkijatapaamisessa tutustuttiin muun muassa vammaisurheilun testaukseen. Testimatolla urakoi paratriathlonin viime syksyinen maailmanmestari Liisa Lilja.
Professori Taija Juutinen toivoi tutkimukseensa lisää osallistujia, joilla on CP-vamma.
Professori Taija Juutinen toivoi tutkimukseensa lisää osallistujia, joilla on CP-vamma.

Soveltavan liikunnan tutkijatapaamien kokosi joulukuussa 40 alan opiskelijaa ja tutkijaa Jyväskylään. Professori Pauli Rintala kertoi tapaamisessa, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ääni on pitkään puuttunut laajoista seurantatutkimuksista.

Mukaan ovat päässeet vain ”tavallisissa luokissa” opiskelleet tukea tarvitsevat oppilaat, eivät erityisluokkien oppilaat. Jyväskylän yliopistossa käynnistyneessä TUTKA-hankkeessa luodaan menetelmiä ja ohjeistusta, jotta tukea tarvitsevat oppilaat pääsevät mukaan WHO- ja LIITU- eli Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimusten aineiston keruuseen.

Professori Taija Juutisen johtamassa EXECP-tutkimuksessa selvitetään, miten uudet liikuntasuositukset huomioiva, yksilöllisesti suunniteltu liikunnallinen kuntoutus vaikuttaa CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakykyyn. 

Tohtorikoulutettava Piritta Asunnan väitöskirjatutkimuksessa on tutkittu motorisen oppimisen vaikeuden (DCD) tunnistamista ja tukemista kouluympäristössä. Tutkimuksessa on kehitetty muun muassa motoriikan havainnointilomake opettajille, joka löytyy osoitteesta www.ekapeli.fi/MOQT. 

Tutkijatohtori Merja Rantakokko puolestaan esitteli Jyväskylässä kehitettyä tyydyttymättömän liikunnantarpeen -käsitettä, joka on kehitetty ikäihmisten liikkumisen ja liikunnan tutkimiseen. Käsitettä ja siihen liittyvää liikunnantarpeen mittaria voitaisiin soveltaa laajemminkin soveltavaan liikuntaan.

Vuosittainen soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen järjestettiin 13.12.2017 Jyväskylän yliopistolla. Tapaamisen teemoina olivat soveltava liikunta osana liikunnan tiedontuotantoa ja väestötutkimuksia, tutkimusmetodit sekä vammaisurheilun testaus. Tapaamisessa esiteltiin myös alan ajankohtaisia tutkimushankkeita.

Teksti: Saku Rikala / LTS
Kuvat: Heidi Hölsömäki

 

Tutkijatapaamisen esitykset: http://www.lts.fi/ajassa/ajankohtaista/tutkijatapaaminen-kokosi-40-soveltavan-liikunnan-tutkijaa-ja-opiskelijaa-jyv%C3%A4sk