Virveli-hanke onnistui yli odotusten

17.9.2010

Uusia liikuntaryhmiä, työpaikkoja, koulutusta, yhteistyötä… Virtaa verkostoihin liikunnasta (Virveli) -hanke (2006–2009) osoitti yhteistyön voiman paikallisessa soveltavan ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämisessä.

Soveltava Liikuntan SoveLi ry:n koordinoima hanke toteutettiin viidellä pilottipaikkakunnalla: Halikossa, Huittisissa, Turussa, Ulvilassa ja Raumalla. Tärkeimpänä tavoitteena oli vahvistaa liikunnan toimijoiden yhteistyötä ja saada paikallisyhdistykset mukaan liikunnan palveluketjuun.

Kansanterveys- ja vammaisyhdistykset ja kunnat tiivistivätkin onnistuneesti yhteistyötään ja paikallisyhdistysten liikuntatoiminta vahvistui. Yhteistyö onnistui etenkin isommilla paikkakunnilla, joissa on enemmän yhdistyksiä. Osa kunnista keskittyi soveltavan liikunnan palvelujen käynnistämiseen ja poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämiseen.

Hankkeen aikana syntyi muun muassa uusia työpaikkoja, yhdistysten yhteisiä liikuntaryhmiä ja -tapahtumia sekä liikunnan pienvälineiden lainaamo. Vapaaehtoistoimijoiden ja liikkujien määrät kasvoivat. Liikunnan koulutuksissa selkeytettiin yhdistyksen liikuntavastaavan rooleja ja tehtäviä ja tutustuttiin uusiin liikuntamuotoihin.

SoveLi kehitti hankkeen avulla uusia välineitä paikallisyhdistysten liikuntakoulutuksiin. Ensi marraskuussa Kuntaliitossa julkaistava VapaaehtoisITE, itsearviointimenetelmä liikunnan toimijoille, on yksi esimerkki Virveli-projektin hedelmistä.
 

Lisätietoa: loppuraportti, esite ja kirja


Hankkeen tuloksista kerrotaan tarkemmin tuoreessa Virveli-hankkeen loppuraportissa:
Virveli – Virtaa verkostoihin liikunnasta. SoveLin kehittämis- ja koulutushankkeen tuloksia. Likes-säätiö 2010. Heidi Hölsömäki, Anne Taulu (toim.), Raija Luona-Helminen, Riitta Samstén. 28 sivua. Lataa tästä (pdf 1,79 MB)


Virveli-esite.
Mari Vehmanen (toim.). SoveLi 2009. 16 sivua.
Esitteen viidessä jutussa kerrotaan Virveli-projektin pilottikuntien kokemuksia soveltavan liikunnan edistämisestä. Lataa tästä (pdf 1,44 MB)

Yhdessä liikkeelle – yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina. Edita Publishing Oy 2008. 160 sivua. Heidi Hölsömäki (toim.)
Virveli-projektin aikana syntynyt kirja tarjoaa välineitä liikunnan yhteistyöhön muun muassa verkostoteorian sekä kulttuurisen muutoksen ja sen johtamisen näkökulmista. Kirja esittely täällä ja tilaukset täältä.
 

Kysy lisää:

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n toiminnanjohtaja Anne Taulu, 040 511 5941, anne.taulu(at)soveli.fi tai tiedottaja Heidi Hölsömäki, 050 544 1028

Soveltava Liikunta SoveLi ry on 16 valtakunnallisen kansanterveys- ja vammaisjärjestön yhteinen liikuntajärjestö. SoveLi vahvistaa paikallisyhdistysten liikuntatoimintaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa muun muassa koulutuksin ja projektein. Tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä edistävään liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan paranevat.