Soveltavan liikunnan rahoitusrakenne muutoksessa

17.11.2017

SoveLin hallituksen puheenjohtaja Olavi Sydänmaanlakka avasi seminaarin.
SoveLin hallituksen puheenjohtaja Olavi Sydänmaanlakka avasi seminaarin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen.
STEA:n valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen.
STEA:n valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen.

SoveLin syyskokouksen yhteydessä 17.11. järjestettiin miniseminaari, jossa keskusteltiin soveltavan liikunnan rahoitusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Hannu Tolonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) ja Hilppa Tervonen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA) toivat keskusteluun rahoittajan terveiset.

Rahapeliyhtiöiden yhdistyminen Veikkaukseksi vuoden 2017 alussa on tiivistänyt avustuksista päättävien virkamiesten yhteistyötä. Niitä koskee nyt yksi yhteinen valtionavustuslaki, mikä on osaltaan lisännyt painetta yhteistyöhön ja järjestelmän kehittämiseen.

Kuumin peruna miniseminaarissa oli soveltavan liikunnan järjestöjen yleisavustukset: kanavoidaanko ne tulevaisuudessa OKM:n vai STM:n/STEA:n kautta. OKM:n yleisavustusta liikuntaan saavat SoveLi ja kahdeksan sen jäsenjärjestöä, joilla on päätoiminen tai osa-aikainen liikunnan työntekijä.

SoveLin jäsenjärjestöjen avustussumma on 325 000 euroa ja SoveLin 215 000 euroa. Ne ovat suhteellisen pieniä summia verrattuna liikunnan hankerahoihin: OKM:n kautta ohjautuu STEA:n edunsaajille ja siten myös SoveLin jäsenjärjestöille 663 000 euroa liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön avustamissa järjestöjen toiminnoissa liikunta on Hilppa Tervosen mukaan välineenä ainakin osittain noin sadassa kohteessa, noin 8,5 miljoonan euron edestä. OKM:n koko liikuntabudjetti on 154 miljoonaa.

Ministeriöiden edustajat olivat kumpikin sitä mieltä, että SoveLin jäsenjärjestöjen yleisavustukset voisi siirtää STEA:lle, josta järjestöt saavat päärahoituksensa. Tämä herätti kokousväessä paljon kysymyksiä ja aiheesta käytiin vilkasta keskustelua. Miten ja milloin mahdollinen muutos käytännössä tapahtuisi, jäi auki.

– Teillä on nyt avaimet kädessä, mitä skenaarioita halutaan viedään eteenpäin? Hannu Tolonen sanoi seminaariväelle.

SoveLin toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas kiitteli ministeriöiden edustajia avoimesta ja keskustelevasta asenteesta.

– Tilaisuus vei eteenpäin sitä, miten rahoitusjärjestelmä voisi kehittyä paremmin koko SoveLi-kentän eduksi. Haasteena on, miten eri näkökulmat saadaan yhdistettyä. Nyt on kuitenkin aito mahdollisuus olla vaikuttamassa uuden järjestelmän rakentamisessa, Yläkangas sanoo.

Teksti ja kuvat: Heidi Hölsömäki