Viiden järjestön Liikkuva yhdistys -hanke käynnistyi elokuussa

5.10.2017

Aivoliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton, Suomen Sydänliiton  ja Suomen Syöpäyhdistyksen yhteisen Liikkuva yhdistys -kehittämishankkeessa (2017–2019) tuetaan yhdistysten hallitusten ja liikunnan kehittämistyön aktiiveja edistämään oman yhdistyksenä liikuntatoimintaa kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

Hankkeessa keskeistä on jokaisen yhdistyksen vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen.

Tavoitteena on synnyttää viiteen liittoon kaikkiaan 45 valmentajan verkosto, joka koostuu yhdistysten vapaaehtoisista ja tukee yhdistysliikunnan kehittämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä. Hankkeen aikana tuotetaan Tuettu valmennus liikuntatoiminnan vahvistamiseen -malli aineistoineen. Mallia noudattaen valmentajat ohjaavat liikuntavastuullisia tai siksi pyrkiviä halukkaita toimimaan liikunta-aktiiveina omassa yhdistyksessään. Itsearvioinnin työkaluna käytetään mm. Kuntaliiton ja Soveltava Liikunta SoveLi ry:n yhdessä räätälöimää Liikunnan vapaaehtoisITE – itsearviointimenetelmää.

Toimintamallin rakentamis- ja testaustyö aloitetaan syksyn 2017 aikana ja se jatkuu kesään 2018. Tässä ensimmäisessä vaiheessa koulutamme 15 vapaaehtoista valmentajaa yhdistyksiin ja testaamme sekä muokkaamme yhdessä valmennusmallia.

Sen jälkeen koulutamme 30 uutta valmentajaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Hankkeen aikana syntynyt valmennustoiminta jatkuu liittojen vakiintuneena toimintana. Valmentajilla on mahdollisuus toimia valmentajina myös oman järjestönsä ulkopuolella, esimerkiksi SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistyksissä.
 

Lisätietoa:

Suunnittelija Tuula Mäkinen
puh. 09 7527 5260
tuula.makinen(at)sydanliitto.fi
Liikkuva yhdistys  -hanke
Suomen Sydänliitto ry