Opiskelijastipendien hakuaikaa jatkettu 15.9. saakka

28.8.2017

Soveltava Liikunta SoveLi ry ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry käynnistivät vuonna 2011 yhteisen stipendijärjestelmän, jolla palkitaan opinnäytetöitä. Stipendejä myönnetään myös tänä vuonna.

Stipendejä voivat hakea kaikkien sellaisten alojen opiskelijat, joiden opinnäytetyö käsittelee vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa. Stipendijärjestelmässä jaetaan yksi 500 ja kaksi 250 euron stipendiä/palkittu opinnäytetyö. Stipendiä voit hakea seuraavan linkin kautta Linkki stipendin hakuun.

Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran. Työn tulee olla kokonaan valmis ja hyväksytty kuluvana tai sitä edellisen vuoden aikana. Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Työn voi myös omalla kustannuksellaan lähettää postitse.

Työ voi painottua käytäntöön tai teoriaan. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Haku on avoin kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lopputöille opistotasolta aina pro graduihin asti.

Stipendijärjestelmän tavoitteena on levittää tietoa kiinnostavista opinnäytetöistä, innostaa opiskelijoita aiheiden pariin, kehittää ruohonjuuritason käytäntöjä ja parantaa liikunnan saavutettavuutta. Arvioinnissa painotetaan ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta.

Hakuaika päättyy aiemmin ilmoitetun elokuun lopun sijaan 15.9.2017 ja palkittavat työt julkaistaan Apuvälinemessuilla (9.–11.11.2017).


Lisätiedot:

- Virpi Mäkinen, SoveLi ry, puhelin: 040 551 4468 tai sähköposti: virpi.makinen(at)soveli.fi

- Piia Korpi, VAU, ry, puhelin: 044 767 1368 tai sähköposti: piia.korpi(at)vammaisurheilu.fi