Seutufoorumi kokosi Lapin toimijoita

5.6.2017

Osa Seutufoorumin osallistujista ennätti yhteiskuvaan.
Osa Seutufoorumin osallistujista ennätti yhteiskuvaan.
Vastuualuajohtaja Elisa Suutala Lapin aluehallintovirastosta lausui Seutufoorumin avaussanat.
Vastuualuajohtaja Elisa Suutala Lapin aluehallintovirastosta lausui Seutufoorumin avaussanat.
Pauli Niemelä ja Tuula Lautala työskentelivät ahkerasti työpajassa.
Pauli Niemelä ja Tuula Lautala työskentelivät ahkerasti työpajassa.
Työpajassa pohdittiin eri kanteilta sitä, kuinka liikkumattomat saataisiin liikkeelle.
Työpajassa pohdittiin eri kanteilta sitä, kuinka liikkumattomat saataisiin liikkeelle.

Soveltavan liikunnan seutufoorumi kokosi torstaina Lapin alueen toimijoita Rovaniemelle. Tiedekeskus Pilkkeen tiloissa pohdittiin muun muassa yhteistyön muotoja.

Nelisenkymmentä osallistujaa keskusteli seutufoorumissa yhteistyön muodoista ja hyvistä käytännöistä. Aiheista alustivat kehittämispäällikkö Pertti Itkonen Metsähallituksesta, toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas SoveLista ja suunnittelija Saila Hänninen Ikäinstituutista.

Itkonen totesi, että Metsähallituksen näkökulmasta kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet olla luonnossa. "Jokaisella on oikeus luontoon", hän sanoi. Metsähallituksen Luonto ja terveys -ohjelmassa pyritään mm. saavutettavuuden ja luontokohteiden esteettömyyden parantamiseen.

Yläkangas mainitsi, että kunnat käyttävät liikuntaan enemmän rahaa kuin valtio. Erityisen tärkeää on hänen mukaansa kuntien toiminta erityisryhmille. Kysymysmerkkejä tulevaisuuden kannalta ovat esimerkiksi pienten kuntien reusrssit, sote-uudistuksen vaikutukset, liikuntaketjujen toimivuus kuntoutuksesta liikuntaan sekä kuntalaisten osallisuus.

Ylitarkastaja Sari Virta opetus- ja kulttuuriministeriöstä puhui hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sote-uudistuksessa. Liikuntapaikkarakentamisesta alustivat ylitarkastaja Marjatta Huhtala ja liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona Lapin aluehallintovirastosta.

Foorumissa kuultiin myös luontoliikunnasta ja yhdistysten mahdollisuuksista liikunnan palveluketjussa. Kaikille sopivasta luontoliikunnasta puhuivat erikoissuunnittelija Joel Erkkonen Metsähallituksesta ja soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen Sovelista. He myös järjestivät osallistujille aiheesta työpajan.Työpajassa mietittiin, kuinka liikkumattomat saataisiin liikkeelle ja kuinka vertaisryhmät olisivat parhaiten tavoitettavissa. Myös liikunnan palveluketjuja pohdittiin pienryhmissä.

Terveysliikunnan kehittäjä Elina Ahokas Lapin Liikunnasta puhui yhdistysten roolista liikunnan palveluketjussa. Ahokas mainitsi myös, että Lapin yhteisen liikuntastrategian tavoitteena on, että Lappiin rakennetaan maakunnan ja kuntien yhteinen liikunnan palveluketju. Strategiassa todetaan lisäksi tavoite, että liikunta on Lapissa kaikille arkea.

Soveltavan liikunnan Seutufoorumin järjestivät Soveltava Liikunta SoveLi ry, Lapin aluehallintovirasto, Metsähallitus ja Lapin Liikunta ry.