Sähköinen opas liikunnallisen leikkipuiston suunnitteluun

17.3.2017

Projektipäällikkö Raija Luona-Helminen Turun ammattikorkeakoulusta kertoi, että sähköisen oppaan lähtökohtana oli inklusiivinen leikki.
Projektipäällikkö Raija Luona-Helminen Turun ammattikorkeakoulusta kertoi, että sähköisen oppaan lähtökohtana oli inklusiivinen leikki.
Ahveniston maauimala Hämeenlinnassa valittiin liikunnan ja hyvinvoinnin messuilla Vuoden liikuntapaikaksi 2017.
Ahveniston maauimala Hämeenlinnassa valittiin liikunnan ja hyvinvoinnin messuilla Vuoden liikuntapaikaksi 2017.

Tampereella parhaillaan järjestettävillä liikunnan ja hyvinvoinnin messuilla kuultiin sähköisestä oppaasta, johon on koottu materiaalia eriiaisia käyttäjiä innostavan, monipuolisen ja liikkumista tulevan leikkipuiston suunnitteluun.

Sähköinen opas on rakennettu Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015-2017 -hankkeessa, jonka loppuseminaarissa opasta esiteltiin. Opas toimii suunnittelun apuna; työkaluna, joka tarjoaa ajatuksia ja ideoita soveltuvien, liikuntaa tukevien leikkipuistojen suunnittelutyön tueksi.

Uusia näkökulmia oppaassa ovat muun muassa peliteknologian käytön mahdollisuudet ja aistitiedon käyttäminen liikuntaa tukevissa leikkipuistotoiminnoissa.

Tutustu vielä työn alla olevaan sähköiseen oppaaseen tästä linkistä.

Liikuntaa monipuolisesti ja esteettömästi tukeville liikuntapaikoille on tarvetta. - Vaikka Suomi on maailman huippumaa, kun tarkastellaan lasten itsenäistä liikkumista, on lasten itsenäinen liikkuminen vähentynyt 20 viime vuoden aikana, sanoi maankäytön suunnittelun professori Marketta Kyttä. Näin etenkin maaseudulla. Syitä on useita; Kyttä mainitsi esimerkkeinä urbaanin elämäntavan yleistymisen ja kouluverkon harventumisen.

Ahveniston maauimala on Vuoden liikuntapaikka

Hämeenlinnassa sijaitseva Ahveniston maauimala valittiin messuilla Vuoden liikuntapaikaksi 2017. Vuoden 1952 Olympialaisiin rakennettu maauimala on matalan kynnyksen liikuntapaikka. Jo rakennusaikanaan se oli kaikille tarkoitettu paikka. Maauimalan peruskorjaushanke, joka valmistui vuonna 2014, toteutettiin vanhaa tyyliä arvostaen. Vuosittain uimalassa käy 20000-30000 uimaria.